Vlaanderen wil greep krijgen op de kattenpopulatie

Door Ben Weyts op 17 juli 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Wie een kat in huis haalt, zal in de toekomst zelf moeten zorgen dat het dier gesteriliseerd wordt voor het 5 maand oud is. Alleen kwekers zullen nog ongesteriliseerde katten mogen houden. Dat zijn enkele elementen uit een advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Dierenminister Ben Weyts bestudeert de voorstellen en trekt er dan mee naar de Vlaamse Regering . Weyts: “Als er te veel katten geboren worden, belanden veel dieren op straat”.

Er worden in Vlaanderen te veel katten geboren en dat betekent jammer genoeg dat te veel dieren vroeg of laat op straat belanden. Katten die gevonden worden, kunnen ook maar zelden terug thuis gebracht worden omdat het erg moeilijk is om hen correct te identificeren. Vlaams Dierenminister Ben Weyts vroeg daarom een advies over het kattenbeleid aan de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn – een officieel adviesorgaan waarin alle partners van het dierenwelzijnsbeleid vertegenwoordigd zijn (dierenbeschermers, dierenartsen, verkopers, kwekers, specialisten, …). Dat advies is nu klaar.

De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn stelt voor om de identificatie en registratie van katten te verplichten. Concreet zou elke kat geïdentificeerd én geregistreerd moeten worden vanaf de leeftijd van 12 weken óf voor verhandeling.

De ongecontroleerde aangroei van de kattenpopulatie moet gestopt worden. De Raad stelt daarom voor om het verplicht te maken dat elke kat gesteriliseerd wordt voor de leeftijd van 5 maand. De baasjes van de katten moeten er zelf voor zorgen dat de sterilisatie uitgevoerd wordt.  Vandaag moeten katten gesteriliseerd worden door de persoon of de organisatie die hen verkoopt of weggeeft, maar de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn wil de baasjes responsabiliseren. De redenering is dat baasjes op die manier al vroeg zelf in contact komen met de dierenarts en later dan ook sneller naar de dierenarts zullen gaan met een ziek dier.

Alleen erkende kwekers zouden nog de toestemming hebben om katten te houden die níet gesteriliseerd zijn. De Raad stelt wel voor om een bijkomende categorie te creëren: de “geregistreerde kweker”, die maximaal 1 nest per jaar mag kweken. De achterliggende gedachte is dat bijvoorbeeld gezinnen met kinderen, die nog graag 1 nestje zelf willen kweken, op die manier een wettelijke mogelijkheid krijgen om op heel beperkte schaal te “kweken”.

Minister Weyts gaat de voorstellen van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn nu bestuderen en trekt er daarna mee naar de Vlaamse Regering. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is