Vlaanderen pakt dierenmishandeling kordater aan

Door Ben Weyts op 25 juni 2015, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Sinds het aantreden van de eerste Vlaamse minister van Dierenwelzijn, zit het aantal inbeslagnames van verwaarloosde dieren én het aantal processen verbaal, administratieve boetes en waarschuwingen voor dierenbeulen sterk in de lift. “Dierenverwaarlozing en dierenmishandeling heeft bij ons geen plaats”, zegt Weyts. “Wie dieren beestachtig behandelt, mag daar niet ongestraft mee wegkomen". 

Sinds het aantreden van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts eind juli 2014 wordt er kordater opgetreden tegen dierenbeulen. Tussen juli 2014 en mei 2015 werden er al 125 waarschuwingen gegeven, 238 processen verbaal opgesteld, 244 administratieve boetes uitgedeeld en 2.257 verwaarloosde of mishandelde dieren in beslag genomen. Het gaat telkens om een significante stijging: het aantal inbeslagnames steeg met 24%, het aantal administratieve boetes met 28%, het aantal processen verbaal met 47% en het aantal waarschuwingen met 137%. 

Het aantal meldingen blijft niet achter. Tussen januari en mei 2015 werden er al 1.268 dossiers ingediend bij de diensten van minister Weyts. Samen goed voor wel 1.559 meldingen (meerdere meldingen per dossier zijn mogelijk). In dezelfde periode in 2014 ging het ‘slechts’ om 802 nieuwe dossiers. Een stijging van maar liefst 58%. Vooral in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen neemt het aantal meldingen toe. “Vlamingen zien dat Dierenwelzijn eindelijk een volwaardige bevoegdheid is”, zegt Weyts. “Dat geeft vertrouwen om probleemsituaties ook echt aan te geven”.

Weyts maakte de cijfers bekend tijdens een grootschalig overlegmoment met lokale schepenen bevoegd voor Dierenwelzijn. Het is de eerste keer dat zo een overleg georganiseerd wordt. Er kwamen 120 vertegenwoordigers uit 77 Vlaamse gemeenten op af. “De steden en gemeenten zijn geweldige bondgenoten in de strijd tegen dierenleed”, zegt Weyts, die het overleg voortaan jaarlijks wil herhalen. “Voortaan nemen we Dierenwelzijn serieus in Vlaanderen. Op niveau van het gewest én de gemeente”, besluit Weyts. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is