Vlaanderen neemt de volledige Ring rond Brussel onder handen

Door Ben Weyts op 24 mei 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand

Vlaanderen neemt de volledige Ring rond Brussel onder handen. Op de noordelijke R0 staat een grote mobiliteitsinvestering in weg-, fiets- en traminfrastructuur in de steigers, er komen nu ook concrete ingrepen op de R0 Oost én er wordt studiewerk gestart om de R0 West aan te pakken. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt hiervoor 9 miljoen euro extra vrij. “Stap voor stap nemen we de hele R0 onder handen”, zegt Weyts. “Er lopen nu projecten voor de volledige Ring rond Brussel op Vlaams grondgebied. De doelstellingen zijn altijd dezelfde: het verkeer vlotter en veiliger maken én mensen stimuleren om hun auto te ruilen voor een ander vervoersmiddel”.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts pakt de stilstand rond Brussel aan. Na de Ring rond Antwerpen – waar de Oosterweelwerken opgestart zijn – is de Ring rond Brussel het grootste en knelpunt voor ons verkeer.

“Dit zou het kloppende hart van het land moeten zijn, maar we staan met z’n allen stil”, zegt Weyts, die zelf in de Vlaamse Rand woont. “We moeten de volledige R0 onder handen nemen. Het verkeer moet vlotter en veiliger worden én we moeten meer mensen zien te verleiden om de auto te ruilen voor bijvoorbeeld de fiets”.

Op de noordelijke R0 zijn de eerste schuppen in de grond gegaan voor een ambitieus mobiliteitsproject. Er wordt 3 miljard euro geïnvesteerd de 20 km weginfrastructuur tussen de E40 Kust en de E40 richting Leuven, waar het doorgaand verkeer gescheiden wordt van het lokale verkeer. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in 60 km fietsinfrastructuur en 60 km traminfrastructuur. Zo verbetert de verkeerssituatie op de Ring, maar ontstaan er ook meer alternatieven voor de wagen naast de Ring.

Weyts focust ook op de grote knooppunten van de R0 Oost: ter hoogte van het Leonardkruispunt, het Vierarmenkruispunt, het Groenendaalkruispunt en het nieuwe op- en afrittencomplex Brabandtlaan. Het studiewerk naar deze knelpunten bracht verschillende ‘quick wins’ aan het licht: gerichte ingrepen die snel uitgevoerd kunnen worden omdat er geen bestemmingswijziging nodig is en omdat de locaties onder Vlaamse bevoegdheid vallen.

Weyts voorziet nu het nodige geld om deze ‘quick wins’ uit te voeren. De geplande ingrepen zijn vaak gericht op de fiets: bestaande fietssnelwegen moeten voltooid worden en bijkomende fietsverbindingen moeten aangelegd worden. Weyts: “Ook hier mikken we op een ‘modal shift’: meer mensen op de fiets”. 

Weyts maakt bovendien geld vrij om studiewerk op te starten voor de R0 West – het sluitstuk van de totaalaanpak voor de Ring rond Brussel. De doelstellingen zijn opnieuw hetzelfde: verbeterde doorstroming, versterkte verkeersveiligheid én inzetten op de alternatieven voor de auto. De Vlaamse Overheid werkt hiervoor samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, omdat een aanzienlijk deel van de R0 West op Brussels grondgebied ligt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is