Vlaanderen bereidt slimme kilometerheffing personenwagens voor

Door Ben Weyts op 18 juli 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

De Vlaamse Regering werkt verder aan de voorbereiding van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gaat na onder welke voorwaarden een slimme, budgetneutrale kilometerheffing ingevoerd kan worden. “We gaan timmeren aan dat draagvlak”, zegt Weyts. “Niets doen is geen optie meer”.

Er dreigt stilstand op onze wegen. Steeds meer wagens op steeds minder ruimte: de filerecords worden elk jaar scherper gesteld. Vlaanderen investeert daarom nu al recordbedragen in mobiliteit: in onze wegen en nog veel meer in de alternatieven voor de auto. Maar ook de grote stromen verkeer op onze wegen moeten beter gestuurd worden. Met een slimme kilometerheffing, die ook geldt voor personenwagens, kan dat.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is alvast een voorstander. “Ik wil de bestaande verkeersbelastingen afschaffen. Vandaag belasten we het bezit van een wagen en dus niet het gebruik van onze wegen. Het gevolg is dat de hele wereld door Vlaanderen rijdt, maar alleen de Vlamingen er voor betalen. Met een slimme, budgetneutrale kilometerheffing kunnen we de verkeersstromen op onze wegen ook sturen. Op die manier kunnen we, autorijders die de spitsuren mijden of vrachtwagenchauffeurs die ’s nachts rijden financieel belonen”.

Een eerste studie is ondertussen opgeleverd. Deze verkennende studie schetste het maatschappelijke en academische kader in nationaal én internationaal perspectief. Eén van de meest opvallende conclusies van die verkennende studie is het besef bij de meeste Vlamingen dat er iets drastisch moet gebeuren om de totale stilstand op de wegen te vermijden. Alleen is nog niet iedereen overtuigd van de noodzaak om een slimme en budgetneutrale kilometerheffing in te voeren.

Nu besliste de Vlaamse Regering op voorstel van minister Weyts om een diepgaand onderzoek op te starten, dat nagaat in welke omstandigheden er een kilometerheffing voor personenwagens ingevoerd kan worden. Dat nieuwe onderzoek komt op de hielen van een verkennende studie die net is opgeleverd en die de obstakels voor een kilometerheffing in kaart bracht.

Het vervolgonderzoek zal de impact van een kilometerheffing gedetailleerd in kaart moeten brengen. Er werd immers nog nooit een kilometerheffing ingevoerd op deze schaal. Geen enkele vraag is daarbij taboe: welke technische vereisten zijn noodzakelijk voor zo een kilometerheffing? Kijken we hierbij naar een deel van het wegennet of naar de totaliteit van alle wegen? Welke extra investeringen in de alternatieven voor de wagen zijn er nodig? Wat betekent de kilometerheffing voor de bedrijfswagens en voor motorvoertuigen? Hoe vrijwaren we de concurrentiepositie van onze bedrijven? En hoe communiceer je dit alles naar de Vlaming?

Budgetneutraal

De kilometerheffing voor personenwagens zal budgetneutraal moeten zijn voor de Vlamingen. Dat betekent dat de bestaande verkeersbelastingen geschrapt worden als er een kilometerheffing wordt ingevoerd. Daarnaast zullen ook de buitenlandse chauffeurs, dankzij de kilometerheffing, eindelijk hun steentje bijdragen.

“Iedere Vlaming vindt het normaal om péage te betalen op vakantie: waarom zouden buitenlanders dan niet moeten betalen voor het gebruik van onze wegen?”, vraagt Weyts zich af. “Vlaanderen wordt stilaan een buitenbeentje in Europa. In Frankrijk, Italië, Spanje, Griekenland, Kroatië, Polen en Ierland betalen Vlamingen vandaag al tol voor het gebruik van bepaalde wegen. In Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Slovenië; Roemenië en Bulgarije heb je een vignet nodig.”

De Vlaamse Regering heeft Weyts nu groen licht gegeven om verder voorbereidend werk te doen. Binnen één jaar moeten er gedetailleerde prognoses over verschillende toekomstscenario’s beschikbaar zijn.

“Ik besef dat ik mij niet echt populair maak met dit pleidooi”, zegt Weyts. “Het zou voor mij veel makkelijker zijn om helemaal niets te doen. Maar dan staan we binnenkort allemaal stil”. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is