'Verkeerseducatie verdient een vaste plaats in de eindtermen'

Door Ben Weyts op 28 januari 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Goede verkeerslessen kunnen levens redden, en daarom wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts dat verkeerseducatie een duidelijke plaats krijgt in de eindtermen van het secundair onderwijs. "Vandaag worden de verkeerslessen nog altijd wat stiefmoederlijk behandelt", vindt Weyts. "Jongeren zijn extra kwetsbaar in het verkeer. Zij hebben de meeste info nodig, en krijgen nu het minste info". 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil jongeren beter wapenen tegen de gevaren van de weg. "We moeten af van de 'schande van de 400', grofweg het aantal verkeersdoden in Vlaanderen per jaar, oftewel meer dan vier keer de Bataclan", zegt Weyts. De minister wijst erop dat het aantal verkeersdoden enkel daalt bij de mensen die achter het stuur zitten: de cijfers bij de zwakke weggebruikers blijven torenhoog.

Volgens Weyts wordt verkeerseducatie op school nog altijd stiefmoederlijk behandeld. "Er is gelukkig beterschap in zicht", stelt Weyts. "Samen met de Vlaamse minister van Onderwijs pleit ik in het Vlaams Parlement voor een hervorming waarbij verkeerseducatie eindelijk een duidelijke plaats krijgt in de eindtermen van het middelbaar onderwijs. Ook in de lerarenopleiding moet er meer aandacht gaan naar verkeer". 

Weyts reageerde op een online bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), waaruit bleek dat leekrachten veel belang hechten aan verkeerseducatie. 85% van de bevraagde leerkrachten vindt verkeerslessen even belangrijk als taal- of wiskundelessen. Veel leerkrachten voelen zich wel slecht voorbereid om verkeerslessen te geven. Een grote meerderheid (91%) is er alvast van overtuigd dat verkeer structureel aan bod moet komen in de lerarenopleiding. 

Bekijk de reportage van VTM Nieuws hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is