Veelzijdig Vlaams steunpakket voor de transportsector

Door Ben Weyts op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

De Vlaamse Regering gaat de transportsector ondersteunen met een pakket maatregelen ter waarde van 40 miljoen euro per jaar. Het pakket bevat o.a. arbeidsmarktmaatregelen, investeringssteun en een verhoogde ecologiepremie. “De logistieke draaischijf Vlaanderen heeft een sterke transportsector nodig”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "We zorgen nu voor versterking". 

De transportsector kampt met uitdagingen: vrachtwagenchauffeur is een knelpuntberoep, het aantal dodelijke verkeersongevallen met vrachtwagens blijft hoog, de concurrentie met het buitenland is moordend, transport heeft grote ecologische impact… Tegelijkertijd is de sector economisch enorm belangrijk: goed voor 5,3% van de werkgelegenheid en een toegevoegde waarde van 9,2% van het Vlaamse BBP.

“Transport betekent soms een last voor Vlaanderen en daarvoor vragen we dan ook een billijke bijdrage via de kilometerheffing”, zegt Weyts. “Maar de transportsector creëert ook veel toegevoegde waarde, en dat willen we belonen”.

De Vlaamse Regering heeft nu een pakket steunmaatregelen klaar dat jaarlijks 40 miljoen euro investeert in de omkadering van de sector. Dat pakket kwam tot stand in nauw overleg met de sector. Er ging meer dan een jaar van gesprekken aan vooraf. Weyts: “We hebben goed geluisterd naar wat er leeft. We komen tegemoet aan concrete noden”.

Opleiding & Onderwijs

Een eerste pijler van het steunpakket bestaat uit arbeidsmarktmaatregelen. Weyts wil vermijden dat transportbedrijven door de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt hun toevlucht moeten zoeken bij buitenlandse vrachtwagenchauffeurs.

Concreet komen er o.a. 200 bijkomende IBO-trajecten (individuele beroepsopleiding): praktijkgerichte opleidingen die Vlaamse werkzoekenden de kans geven om enkele maanden de stiel te leren op de werkvloer. Zelfs mensen zonder rijbewijs zullen zo’n opleidingstraject kunnen volgen. Er wordt ook geïnvesteerd in twee nieuwe mobiele oefensimulatoren, zodat er meer getraind kan worden in veilige omstandigheden. 

Er wordt ook geïnvesteerd om meer Vlaamse jongeren naar de job van vrachtwagenchauffeur toe te leiden. Secundaire beroepsscholen die een opleiding vrachtwagenchauffeur aanbieden, zullen bijvoorbeeld hun brandstofkosten voor 100% terugbetaald krijgen, zodat scholieren meer kunnen proeven van de praktijk.

Investeringssteun

Een tweede pijler bestaat uit maatregelen die investeringen in meer verkeersveiligheid of  meer duurzaamheid financieel belonen. Zo moet het aantal dodelijke verkeersongevallen met vrachtwagens én de impact van het vrachtverkeer op het leefmilieu structureel dalen. 

Concreet zullen investeringen in bijvoorbeeld rijassistentiesystemen of banden met een goede rolweerstand tot 80% gesubsidieerd worden. Ook maatregelen die stille leveringen in de late of vroege uurtjes mogelijk maken (bv. stille pompen of stille rolkarren) worden gestimuleerd.

Duurzaamheid

Een derde pijler bestaat uit een hervorming van de ecologiepremie. De lijst met groene vrachtwagens die financiële steun krijgen wordt uitgebreid, zodat er nog meer nieuwe technologieën gestimuleerd wordt. De steun voor KMO’s die een groene vrachtwagen aankopen stijgt van 10% van de meerkost naar wel 50%.  Zo komt er een veel sterkere stimulans voor de vergroening van de vrachtwagenvloot.

“We geven gerichte impulsen voor meer beroepskrachten, meer verkeersveiligheid en meer duurzaamheid”, besluit Weyts. “Heel Vlaanderen zal hier de vruchten van plukken”. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is