Vakantiearmoede daalt in Vlaanderen

Door Ben Weyts op 10 september 2019, over deze onderwerpen: Toerisme

De vakantiearmoede is de voorbije jaren gedaald in Vlaanderen. Al sinds 2008 schommelde het aandeel Vlamingen dat zich geen week vakantie buitenshuis kan veroorloven tussen de 18% en 20%. Na 2016 is het aandeel gedaald naar 16% in 2018. Vlaanderen moet in de Europese Unie maar 7 landen laten voorgaan. Toch is er geen reden voor triomfalisme, vindt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. “Onze investeringen werpen vruchten af, maar nog altijd kan 1 Vlaming op 6 niet elk jaar genieten van een volwaardige vakantie”.

Huishoudens die zich in het voorbije jaar geen week vakantie buitenshuis konden veroorloven omwille van financiële redenen kampen met zogenaamde vakantiearmoede. Al sinds 2008 schommelde het aandeel Vlamingen in vakantiearmoede tussen de 18% en 20%. “Voor de meeste Vlamingen lijkt vakantie misschien vanzelfsprekend, maar voor heel wat gezinnen behoort een weekje vakantie niet tot de mogelijkheden”, zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts.

De vakantiearmoede is sinds 2016 gedaald naar 16% in 2018. Ter vergelijking: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt de vakantiearmoede 32% en in het Waals Gewest zelfs 34%. Het Vlaamse aandeel ligt ook relatief laag in Europees perspectief. Vlaanderen moet slechts 7 EU-landen laten voorgaan (Zweden, Luxemburg, Denemarken, Oostenrijk, Finland, Nederland, Duitsland). In alle andere landen ligt de vakantiearmoede hoger. In Griekenland, Cyprus, Kroatië en Roemenië zegt zelfs meer dan de helft van de bevolking zich geen vakantie te kunnen permitteren omwille van financiële redenen.

De vakantiearmoede ligt in Vlaanderen het hoogst bij personen die geboren zijn buiten de Europese Unie (38%), bij werklozen (43%) en bij eenoudergezinnen (43%). Ook laaggeschoolden (28%), alleenstaanden (29%) en personen met een langdurige ziekte, aandoening of handicap (30%) kampen meer dan gemiddeld met vakantiearmoede.

“We investeren op verschillende manieren om toerisme binnen het bereik van élke Vlaming te brengen”, zegt Weyts. “Met infrastructuursubsidies vergroten we het aanbod voor de kwetsbare doelgroepen en via het Steunpunt Vakantieparticipatie zorgen we ervoor dat meer mensen het aanbod leren kennen. Deze daling in de vakantiearmoede is hoopgevend, maar er leven nog altijd ongeveer een miljoen Vlamingen in een gezin waar een week vakantie buitenshuis niet elk jaar tot de mogelijkheden behoort. Er is dus nog werk aan de winkel”.

Meer info: https://www.statistiekvlaanderen.be/vakantiearmoede

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is