Stad en Gewest vinden elkaar in dossier A8

Door Ben Weyts op 15 juli 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts is verheugd dat de Stad Halle meestapt in een realistisch scenario voor de A8, die vandaag zorgt voor verkeersonveiligheid, files en een tweedeling van de stad. Weyts had het stadsbestuur in mei gevraagd om niet langer vast te klampen aan het onrealistische plan om de A8 volledig te ondertunnelen, maar om te kiezen voor een haalbaar en betaalbaar alternatief. Het stadsbestuur heeft nu positief gereageerd op die oproep. “Nu kunnen we verder”, zegt Weyts. “Mijn voorkeur gaat naar een tunnel die tot 1 km lang kan zijn en die de kruispunten aan de Nijvelsesteenweg, de Halleweg én de Welkomstlaan ondertunnelt. We spreken dan over een investering van zo’n 160 miljoen”.

De N203a/A8 weegt al jaren op de (verkeers)leefbaarheid van Halle. Met name de kruispunten van de A8 met de Nijvelsesteenweg, de Halleweg en de Rodenemweg zijn gevaarlijk. De huidige situatie zorgt voor veel file en de A8 splitst Halle in 2. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weys trok het dossier uit het slop door alle plannen voor de A8 volledig door te rekenen. Uit dat studiewerk bleek dat een volledige ondertunneling, met een tunnel die tot 2,5 kilometer lang zou zijn, rond de 400 miljoen euro zou kosten. Maar die tunnel zou dan niet eens geschikt zijn voor de zogenaamde ADR-transporten, zodat die gevaarlijke transporten door de woonwijken zouden moeten rijden. Weyts riep het stadsbestuur van Halle op om niet langer vast te klampen aan de volledige ondertunneling en om te kiezen voor een realistisch alternatief.

De Vlaamse Overheid en de Stad Halle hebben elkaar nu gevonden. Het stadsbestuur volgt de minister in de keuze voor een haalbaar en betaalbaar alternatief. De voorkeur van de minister gaat daarbij naar een tunnel die de kruispunten aan de Nijvelsesteenweg, de Halleweg en de Welkomstlaan ondertunnelt. Die tunnel zou dan tussen de 800 meter en een kilometer lang zijn en ongeveer 160 miljoen euro kosten. Aan de Rodenemweg komt er een voetgangersbrug. De vergunning voor die brug werd al afgeleverd en de werken zullen starten in voorjaar 2020. Voor het lokaal verkeer en de fietsers komt er een doorgang via het kanaal. In 2021 komen er tijdelijke bruggen aan de Halleweg en de Nijvelsesteenweg.

“Ik ben blij dat de Stad Halle meestapt in een realistisch verhaal”, zegt Weyts. “We kunnen nu aan de slag. De gekozen tunnelvariant moet nu uitgewerkt worden tot een concreet ontwerp dat zowel de weggebruikers als de omwonenden het beste biedt op het vlak van verkeersveiligheid, doorstroming en geluidshinder”.

Weyts heeft reeds de nodige middelen voorzien voor de opmaak van de ontwerpplannen en de onteigeningen.

“Ik ben ervan overtuigd dat we ook de rest van de financiering rond krijgen, want de huidige A8 is één van de missing links in Vlaanderen”, aldus de minister. “Nu alle neuzen in dezelfde richting staan, kunnen we eindelijk vooruit”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is