Regering zet in op toekomst Vlaamse zeehavens

Door Ben Weyts op 18 juli 2016, over deze onderwerpen: Waterwegen
Haven Antwerpen

Op voordracht van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts start de Vlaamse Regering met zogenoemde complexe projecten voor de havens van Antwerpen en Zeebrugge. In zo’n ‘complex project’ worden zowel bestaande denkpistes als alternatieve mogelijkheden onderzocht, in samenspraak met alle betrokken partijen. Het gaat concreet om het Saeftinghedok in de haven van Antwerpen en een nieuwe zeesluis in Zeebrugge.

“De haven van Antwerpen heeft dringend nood aan extra containercapaciteit. Dat beseft iedereen. We willen dan ook zo snel mogelijk een zo breed mogelijk gedragen oplossing bieden, in plaats van te blijven hangen bij het ene conflict na het andere”, verklaart de minister. Met de opstart van een complex project reikt Vlaanderen de hand aan alle betrokken partijen, inclusief Doel 2020, het Havenbedrijf, stRaten-generaal en de gemeentebesturen. “Binnen dit participatief project zullen we niet alleen de piste van het Saeftinghedok onderzoeken, maar ook andere mogelijke alternatieven, zelfs extra containercapaciteit binnen het bestaande havengebied”, aldus Weyts. Alles komt aan bod: economische belangen, leefbaarheid, leefmilieu, landbouw en mobiliteit. Iedere Vlaming kan zijn stem laten horen via de website www.havenvandetoekomst-antwerpen.be. “Alle verschillende pistes worden tegen elkaar afgewogen. De best mogelijke oplossing formuleren we begin 2018 in een voorkeursbesluit.”

Doorstart

Ook de haven van Zeebrugge wil zich versterken voor de toekomst. De haven is slechts toegankelijk via één sluis: de Vandammesluis. Een nieuwe ontsluiting naar de zee is dus onontbeerlijk. Het dossier bleef lang hangen, maar minister Weyts zorgde voor een doorstart. “Ik wil nog deze legislatuur een schop in de grond”, zegt hij. Ook hier kiest de regering voor een complex project dat binnen een strakke timing zowel bestaande denkpistes als alternatieve oplossingen onderzoekt, samen met alle betrokken partners. Concreet worden drie mogelijke locaties onderzocht: ter hoogte van de Carcokesite, op de Visartsite en parallel met de bestaande Vandammesluis. Minister Weyts blijft in afwachting overigens investeren in de Vandammesluis, om de ontsluiting van de haven van Zeebrugge te verzekeren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is