Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ben Weyts op 28 november 2023, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs

Het nieuwe kenniscentrum Leerpunt schiet uit de startblokken met een toolkit voor leerkrachten in basis- en secundair onderwijs. Die toolkit toont in één oogopslag hoeveel effect een bepaalde methode of experiment kan hebben. "Bedoeling is leraars en directies een houvast te bieden als ze gaan …

Door Ben Weyts op 20 november 2023

Minister van Sport Ben Weyts investeert nog eens 2 miljoen euro extra per jaar in Topsport. Hij trekt het Vlaams Topsportbudget daarmee op naar het recordbedrag van 30 miljoen euro per jaar. Dankzij de extra middelen kan Vlaanderen nog eens 20 procent meer topsporters ondersteunen en kan er nog …

Door Ben Weyts op 8 november 2023

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts maakt 10 miljoen euro extra vrij voor scholen die hun infrastructuur willen delen met sportclubs, verenigingen en buurtinitiatieven.  Dat past in een beleid om op termijn alle onderwijsinfrastructuur maximaal open te stellen, via financiële steun …

Door Ben Weyts, Zuhal Demir op 16 oktober 2023

De Vlaamse Regering roept een belangenconflict in tegen de verschuiving van vliegroutes van en naar Brussels Airport. Uit onderzoek is immers gebleken dat er opnieuw meer overlast verschuift naar Vlaanderen en specifiek de Vlaamse Rand, ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast …

Door Ben Weyts op 15 oktober 2023

Vlaams Dierenminister Ben Weyts kent in totaal 775.000 euro structurele steun toe aan 119 asielen. De structurele steun voor onze dierenasielen stijgt zo met nog eens 14 procent in vergelijking met vorig jaar en lag nooit eerder zo hoog. Boven op de structurele steun kunnen de asielen ook nog …

Door Ben Weyts op 10 oktober 2023

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceert een nieuwe versie van de Canon van Vlaanderen, specifiek voor laaggeletterden. De Canoncommissie werkte samen met het centrum voor duidelijke taal ‘Wablieft’ om alle vensters van de Canon te herformuleren in eenvoudig Nederlands. Er is nu ook een …