Nieuwe fietsbijbel mikt op fietscomfort

Door Ben Weyts op 7 mei 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Er is een nieuwe versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen, het vaste richtsnoer dat gebruikt wordt bij investeringen in nieuwe fietsinfrastructuur. Opvallende vernieuwingen zijn de resolute keuze voor asfalt, een vaste kleur voor fietssuggestiestroken en een duidelijk standpunt tégen paaltjes in het midden van fietspaden. “Meer duidelijkheid, meer veiligheid en vooral meer comfort”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Meer dan 1 op 3 Vlamingen fietst (bijna) nooit, zo blijkt uit een groot onderzoek uitgevoerd door I-Vox in opdracht van www.woensdagfietsdag.be. 20% van de respondenten zegt dat ze worden afgeschrikt door het gebrek aan (goede) fietspaden. “We kunnen meer Vlamingen verleiden om te kiezen voor de fiets als we investeren in snelle en comfortabele fietsverbindingen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Weyts verhoogt het investeringsbudget voor de fiets naar een recordhoogte: deze bestuursperiode wordt er nog 300 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Er is ook al een gedetailleerd Fietsinvesteringsplan met de concrete projecten voor de komende jaren. Nu is er ook een nieuwe versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen, zowat de bijbel van de fietsinvesteringen.

Het Vademecum dient als richtsnoer bij de investeringen van de Vlaamse Overheid én bij de beoordeling van subsidieaanvragen van andere overheden. Het bevat richtlijnen voor het ontwerp van fietspaden, de plaatsing van signalisatie en het onderhoud van de fietsinfrastructuur.

Asfalt als 1ste keuze

De nieuwe versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen maakt een duidelijke keuze voor asfalt als beste ondergrond voor fietspaden. Dit moet bij elke nieuwe investering de eerste keuze zijn.

Alleen in bijzondere omstandigheden kan eventueel afgeweken worden van asfalt. Zo vragen kwetsbare (natuur)gebieden om halfverhardingen (zoals steenslag of dolomiet), zijn waterdoorlatende betonstraatstenen aangewezen waar waterbuffering noodzakelijk is en kunnen betonverhardingen nog nuttig zijn waar een groot aantal inritten voor zwaar verkeer het fietspad kruisen.

Fietssuggestiestroken worden breder en krijgen oker als kleur

De bijgewerkte versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen speelt ook in op het groeiende aantal fietssuggestiestroken. Dit zijn stroken die een plaats voor de fietser suggereren op de rijbaan. Het zijn geen echte fietspaden, want eigenlijk mogen alle verkeersdeelnemers erover rijden.

Het Vademecum Fietsvoorzieningen schrijft nu voor dat Fietssuggestiestroken een duidelijke kleur moeten krijgen: oker. Fietssuggestiestroken met een grijze of rode ondergrond kunnen verwarring veroorzaken en de indruk wekken dat het om een echt fietspad gaat. Het Vademecum zegt ook dat de stroken breder moeten.

Weg met de paaltjes in het midden van het pad

Het Vademecum Fietsvoorzieningen stapt ook af van de bekende paaltjes (of andere obstakels), die nu vaak geplaatst worden in het midden van een fietspad om gemotoriseerd verkeer te weren. Elke fietser weet dat veel van deze paaltjes in het donker, bij slecht weer of tijdens het fietsen in groep moeilijk zichtbaar zijn.

Het Vademecum Fietsvoorzieningen raadt voortaan af om deze paaltjes nog te plaatsen, zeker niet wanneer ze alleen bedoeld zijn om een naderend kruispunt te signaleren.

Meer info

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer heeft de aanpassing van het Vademecum Fietsvoorzieningen voorbereid in samenwerking met verschillende partners, waaronder de Fietsersbond, de VVSG en de provincies.

Het volledige Vademecum Fietsvoorzieningen kan geraadpleegd worden op de site van het Agentschap Wegen en Verkeer

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) organiseert binnenkort 4 infomomenten waarop het vernieuwde Vademecum Fietsvoorzieningen wordt toegelicht. Alle informatie hierover op de website van de VSV.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is