Nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsfonds wordt gespijsd met boetes

Door Ben Weyts op 26 mei 2015

Vlaanderen krijgt een Verkeersveiligheidsfonds dat gespijsd wordt met de meeropbrengsten van de verkeersboetes. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gerealiseerd. “Wat we in Vlaanderen extra innen aan boetes vloeit voortaan rechtstreeks terug naar het verkeersveiligheidsbeleid. Elke extra euro verkeersboete, is een euro extra voor meer verkeersveiligheid”, aldus Weyts.

Minister Weyts werkt aan een ingrijpend Vlaams Verkeersveiligheidsplan, met maatregelen op vlak van o.a. rijopleiding, sensibilisering en veiligere infrastructuur maar ook handhaving. Zo investeert Weyts in meer trajectcontrole. De opbrengst van de boetes gaan naar een Verkeersveiligheidsfonds dat Weyts opricht via het programmadecreet dat werd ingediend in het Vlaams parlement.

Vlaanderen is sinds kort bevoegd voor snelheidsovertredingen - maar niet op de autosnelwegen - en ten aanzien van uitzonderlijk vervoer, vervoer van gevaarlijke goederen, massa van voertuigen, afmetingen en signalisatie. Ook de opbrengst van de boetes ging naar Vlaanderen maar tegelijkertijd werd eenzelfde bedrag afgetrokken van de federale dotatie. Vlaanderen kreeg de facto dus geen euro extra.

De Vlaamse regering ging nu akkoord met Weyts’ voorstel om alle extra boeteopbrengsten niet naar de algemene begrotingskas te laten vloeien maar wel naar een nieuw op te richten Vlaams Verkeersveiligheidsfonds. “Wie de verkeersveiligheid in het gedrang brengt, betaalt meteen ook mee voor investeringen in meer verkeersveiligheid. Dat is alvast één belangrijke stap in de strijd tegen het hoge aantal verkeersdoden”.

Met het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds wil Weyts gerichte initiatieven nemen om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Het gaat onder meer over betere handhaving (bijvoorbeeld door meer trajectcontroles), betere ongevallenregistratie, verkeersveiligere infrastructuur en flankerende maatregelen voor de verbeterde rijopleiding die Weyts voor ogen heeft. 

Bekijk de samenvatting van VTM Nieuws hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is