Nieuw taxilandschap vanaf 2020

Door Ben Weyts op 7 december 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Uiterlijk op 1 januari 2020 wordt de taxi goedkoper voor de exploitant én voor de klant. De vaste tarieven, de quota en de beperking tot het gemeentelijke grondgebied worden geschrapt. “We democratiseren de taxi”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Met deze hervorming wordt de taxi een volwaardig alternatief voor iedereen. Dat zorgt ook voor minder verkeersongevallen en minder file”.

In Vlaanderen lijkt de taxi vandaag iets uitzonderlijks en relatief duur. Er rijden ook relatief weinig vergunde taxi’s rond. Dat is te wijten aan de vaste tarieven, de beperking tot het grondgebied van de gemeente waar de taxi een vergunning heeft, de waslijst van regeltjes (die bovendien verschillen van gemeente tot gemeente) en de quota die het aantal taxi’s beperken tot 1 taxi per 1000 inwoners (zodat er in sommige steden wachtlijsten bestaan met kandidaat-aanbieders die niet vergund geraken).

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil de taxi nu democratiseren. “Ik wil méér taxi’s, aan lagere prijzen”, zegt Weyts. “Alleen zo wordt de taxi een écht alternatief om thuis te geraken. Voor iedereen en niet voor een minderheid, zoals vandaag”.

De Vlaamse Regering heeft nu definitief groen licht gegeven voor een nieuw Taxidecreet. De nieuwe regelgeving voorziet een vrije tariefzetting voor alle taxi’s: exploitanten zullen zelf hun prijs kunnen bepalen.

Bovendien krijgen taxi’s meer bewegingsvrijheid. Op dit moment is het werkingsgebied van een taxi beperkt tot het grondgebied van de gemeente waar de taxi een vergunning heeft. Dat betekent in de praktijk dat een taxi die een klant van Antwerpen naar Gent brengt niet zomaar passagiers kan oppikken in Gent of op de terugweg naar Antwerpen. Zo moet je als klant ook opdraaien voor de lege terugrit van je taxi.

Het nieuwe Taxidecreet breidt het werkingsgebied van taxi’s uit tot héél Vlaanderen. Zo kan het aantal lege terugritten beperkt worden en wordt een taxi goedkoper voor de exploitant en voor de klant.

Er komt niet alleen marge voor lagere prijzen, er komt ook ruimte voor méér taxi’s. De quota die het aantal taxi’s beperken tot 1 taxi per 1000 inwoners verdwijnen helemaal.

Er komt bovendien ruimte voor nieuwe concepten (zoals Uber).

De vergunningsvoorwaarden worden immers beperkt tot de minimumvereisten die echt belangrijk zijn voor de passagier: de chauffeurs bezitten alle nodige attesten en de voertuigen zijn net, veilig en gekeurd. Er wordt ook een nieuwe vereiste opgelegd: elke chauffeur moet Nederlands kunnen spreken met klanten. 

Het nieuwe Taxidecreet roept herinneringen op aan het nieuwe Logiesdecreet, dat vorig jaar van kracht werd. Dat Logiesdecreet was doordrongen van dezelfde visie die ook achter het Taxidecreet zit: drempels verlagen om de markt te kunnen verruimen.

De resterende regels gelden wel in heel Vlaanderen en voor elke taxi: voor gelijk werk gelden gelijke wetten. Alle aanbieders zullen dezelfde regels moeten respecteren en alle aanbieders zullen ook gecontroleerd worden. Platformen en taxicentrales krijgen duidelijke voorwaarden opgelegd. Er wordt zelfs een nieuw handhavingsinstrument geïntroduceerd: overtredingen kunnen voortaan via onmiddellijke innig geregeld worden.

Win-win

Het nieuwe decreet verruimt het speelveld van de taxi’s. Een aanbieder kan gewoon rondrijden als straattaxi, die mensen oppikt. De lokale besturen kunnen zelf een bijkomende vergunning verlenen voor een standplaats: een geprivilegieerde plaats voor een taxi ter hoogte van een attractiepool of een mobiliteitsknooppunt, zoals een treinstation.

“Het nieuwe Taxidecreet is een win-win”, zegt Weyts. “De sector kan rekenen op eenvoudigere, uniforme regels, een lagere drempel om in de taximarkt te stappen en een vergroting van hun marktaandeel. De klant kan rekenen op meer taxi’s en lagere prijzen”.

Het Taxidecreet moet ten laatste op 1 januari 2020 in werking treden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is