Nieuw inhaalverbod voor vrachtwagens: eindelijk controles

Door Ben Weyts op 13 januari 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

De federale regering heeft komaf gemaakt met de Belgische uitzonderingspositie inzake het inhaalverbod voor vrachtwagens. Voortaan geldt – net zoals in alle andere Europese landen – enkel een lokaal inhaalverbod waar dat nodig is. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft nu vastgelegd waar er op Vlaamse wegen een inhaalverbod zal gelden voor vrachtwagens én hij zorgt ook voor betere handhaving, met 38 vaste en 5 mobiele ANPR-camerasystemen.  “Vroeger was er een verwarrende regelgeving die nauwelijks gecontroleerd en dus nauwelijks nageleefd werd”, zegt Weyts. “Met de nieuwe regels gaan we ook zorgen voor meer controle”.

Vroeger gold er op de Belgische 2x2-rijbanen een algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens: inhalen mocht alleen als een bord langs de weg het uitdrukkelijk toeliet. In alle andere Europese landen is de logica omgekeerd: vrachtwagens mogen inhalen, tenzij een bord langs de weg het uitdrukkelijk verbiedt.

De Belgische uitzonderingssituatie zorgde voor veel verwarring bij het internationale vrachtverkeer: zeker de buitenlandse chauffeurs waren vaak niet op de hoogte van het algemene inhaalverbod, dat enkel aan de landsgrenzen aangekondigd stond. Zo bleef het inhaalverbod in de praktijk vaak dode letter. Er werd bovendien weinig gecontroleerd.

De federale regering heeft het algemene inhaalverbod op alle 2X2-rijbanen onlangs afgeschaft. Er geldt alleen nog een inhaalverbod voor vrachtwagens bij regenweer.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil echter niet dat vrachtwagens bij droog weer dan zomaar overal mogen inhalen. Weyts liet uitzoeken waar en wanneer een inhaalverbod aangewezen is. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderzocht samen met het Vlaams Verkeerscentrum alle 2X2-rijbanen.

Op basis van de meest recente verkeersgegevens werd een onderscheid gemaakt tussen verschillende wegvakken. Op basis van het onderzoek voert Weyts een inhaalverbod in op 70% van alle 2x2-rijbanen.

Op bijna de helft van alle 2x2-rijbanen (443 km) in Vlaanderen geldt er overdag een inhaalverbod voor vrachtwagens. Op ongeveer een kwart van alle 2x2-rijbanen (197 km) geldt een inhaalverbod tijdens de ochtend- én de avondspits. Net als in de rest van Europa zal een verkeersbord langs de weg aangeven waar het inhaalverbod van kracht is.

Alle borden ‘Inhalen toegestaan’ (F107) en ‘Lokaal inhalen niet langer toegestaan’ (F109) verdwijnen, omdat ze geen rechtskracht meer hebben.

Kordate controle

“Dankzij het verdwijnen van de uitzonderingspositie is er nu duidelijkheid voor de truckers”, zegt Weyts. “Dat betekent ook dat de vrachtwagenchauffeurs geen enkel excuus meer hebben om een inhaalverbod te negeren. Er komt eindelijk controle op dit vernieuwde inhaalverbod”.

Het inhaalverbod zal gehandhaafd worden met vaste en mobiele camera’s. Op 38 locaties in Vlaanderen zullen vaste ANPR-camera’s in staat zijn om inhalende vrachtwagens te flitsen. Daarbovenop zal vanaf dit jaar minstens 1 mobiele camera in elke Vlaamse provincie op veranderende locaties inhalende vrachtwagens betrappen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is