Nieuw decreet ‘Iedereen verdient vakantie’ werkt vakantiedrempels weg

Door Ben Weyts op 27 december 2017, over deze onderwerpen: Toerisme

In Vlaanderen heeft iedereen recht op vakantie, maar dit is niet voor elke Vlaming vanzelfsprekend. Nog al te vaak staan er allerlei mogelijke drempels een deugddoende vakantie in de weg. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een financiële drempel, maar even goed om een zorg- of toegankelijkheidsdrempel. De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD willen die drempels aanpakken over de volledige vakantieketen en komen met een nieuw decreet ‘Iedereen verdient vakantie’.

Het huidige decreet ‘Toerisme voor Allen’ dateert van 2003, en dus is het hoogtijd om het wettelijke kader te verbreden.

“De basis van het decreet vormt het stimuleren van een samenwerking tussen partners binnen de volledige vakantieketen die werken vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie”, zeggen Vlaams Parlementsleden Cathy Coudyser (N-VA), Marnic De Meulemeester (Open VLD) en Vera Jans (CD&V). “Tegelijk willen we ook werk maken van ondersteuning van netwerkpartners, het stimuleren van innovatie en het verder professionaliseren van de sector.”

Het nieuwe decreet krijgt ook de volle steun van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. “We doen inspanningen om drempels over de volledige vakantieketen weg te werken”, zegt Weyts. “Het gaat dus niet enkel om drempels die vakantiegangers ervaren op hun vakantiebestemming zelf, maar ook bij het dromen over of voorbereiden van de vakantie of wanneer ze terug thuis zijn.”

Samen sterk

Vlaams Parlementslid voor N-VA Cathy Coudyser hamert op een constructieve samenwerking tussen alle partners: “Om elke Vlaming, ongeacht de vakantiedrempel die hij/zij ervaart, het recht op vakantie te garanderen, moet er voldoende specifiek aanbod zijn. Daarvoor hebben we álle toeristische partners nodig. Niet enkel sociaal-toeristische organisaties, maar ook privé-ondernemers die vanuit maatschappelijke bekommernis oog hebben voor klanten met een vakantiedrempel”, weet Coudyser. “Elke organisatie die daar graag haar steentje toe bijdraagt, kan volgens het nieuwe decreet een charter ondertekenen en krijgt dan ook een kwaliteitslabel. Daarmee creëren we een netwerk van partners ten dienste van de vakantieganger.”

Mede-ondertekenaar Vera Jans (CD&V) erkent de sociaal-toeristische organisaties die vakanties organiseren voor mensen met een vakantiedrempel: “Voor die spelers vereenvoudigen we de subsidieaanvraag en zorgen we ervoor dat wie specifiek werkt met mensen in armoede daarvoor bijkomende middelen kan krijgen. Bovendien leggen we meer nadruk op toeleiding van mensen naar vakantie. Bemiddelingskantoren zoals de Rap op Stap-kantoren worden door de erkenning extra gestimuleerd om actief te helpen zoeken naar het beste aanbod op maat van hun klanten.”

Marnic De Meulemeester (Open VLD) : “In een netwerk van samenwerken is het belangrijk een regisseur te hebben. Toerisme Vlaanderen en het Steunpunt Vakantieparticipatie nemen deze rol actief op. Zij zorgen ook voor een verdere professionalisering van de sector door het aanbieden van vorming en opleiding, door kwaliteitscontroles en door coachende ondersteuning. Ze geven impulsen om ook innovatie in de sector verder te stimuleren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is