N-VA wil op termijn algemeen verbod op onverdoofd slachten

Door Jelle Engelbosch, Mark Demesmaeker op 11 augustus 2015, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Europese Commissie, Neutrale overheid

N-VA-parlementsleden Jelle Engelbosch (Vlaams Parlement) en Mark Demesmaeker (Europees Parlement) reageren op de polemiek over de toekomst van onverdoofd slachten in Vlaanderen. “Eerder al gaf de Raad van State, toch het hoogste administratief rechtscollege, minister Weyts gelijk: onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren is onwettig”, merkt Engelbosch op. “En de stelling dat Europa akkoord zou gaan met tijdelijke slachtvloeren klopt ook al niet”, treedt Demesmaeker hem bij.

“Het rapport waar sommige media naar verwijzen stelt letterlijk ‘dat het onbedwelmd doden van dieren voor religieuze riten buiten slachthuizen niet overeenstemt met de verordening’”, aldus Demesmaeker, die het document in kwestie grondig bestudeerde. “De Europese Commissie moet toezien op de uitvoering van haar eigen regelgeving en de ministers steunen die de regels correct omzetten”, vindt hij. “Ik zal de bevoegde eurocommissaris dan ook ondervragen over deze kwestie, zodat hij elke onduidelijkheid kan wegnemen.”

Ambitieus beleid

“Uiteraard is onze partij voor godsdienstvrijheid, maar dan wel binnen het kader van de wetgeving”, zegt Engelbosch. “Bovendien kan je je de vraag stellen: als verdoofd slachten mogelijk is in grote delen van de moslimwereld, waaronder Indonesië, waarom dan ook niet bij ons?”

“Het is tijd dat Vlaanderen een ambitieus beleid voert om dierenleed aan te pakken. Als het van de N-VA afhangt, is er op termijn geen plaats meer voor onverdoofd slachten in Vlaanderen. Niet enkel uit juridische overwegingen, maar vooral omwille van het dierenwelzijn”, besluit Engelbosch.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is