N-VA dient verzoekschrift vernietiging regeling gerechtelijk arrondissement BHV in

Door Ben Weyts, Kristien Van Vaerenbergh, Karl Vanlouwe op 26 februari 2013, over deze onderwerpen: Gerechtelijke hervorming BHV

Vandaag legden de N-VA-parlementsleden Ben Weyts, Kristien Van Vaerenbergh en Karl Vanlouwe een verzoekschrift neer bij het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van de regeling voor het gerechtelijk arrondissement BHV. Daarmee vormt de partij een front met de hele Vlaamse justitiële wereld die massaal de vernietiging van de BHV-akkoorden vraagt.

In hun verzoekschrift hekelen de N-VA’ers diverse expliciete discriminaties ten nadele van de Vlamingen.

  • Topjobs zoals de Procureur des Konings en de arbeidsauditeur in het tweetalige Brussel worden gereserveerd voor Franstalig gediplomeerden.
  • In het nieuwe Vlaamse parket van Halle-Vilvoorde moeten Franstaligen terecht kunnen bij 'eigen volk'.
  • De Franstalige parketmagistraten in Halle-Vilvoorde worden onttrokken aan het toezicht van de Procureur des Konings van het arrondissement waar ze werken.
  • Ook de exorbitante bevoegdheden van de voorzitter van de Franstalige rechtbank van Brussel worden aangevochten. Discriminerend aangezien nergens anders dergelijke extraterritoriale bevoegdheden bestaan.
  • De N-VA wil ook de taalkaders in de Brusselse magistratuur vernietigd zien. Deze zijn gewoon politiek vastgelegd, volledig in het voordeel van de Franstaligen. Ze staan haaks op de huidige realiteit. Discriminerend voor de Nederlandstalige rechtzoekenden en (kandidaat-) magistraten, aldus de N-VA’ers.
     

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is