Mobiliteitscoaches helpen bedrijven bij modal shift

Door Ben Weyts op 18 september 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts gaat bedrijven in de omgeving van Brussel helpen om de modal shift te maken. Mobiliteitscoaches gaan bedrijven een aanpak op maat voorstellen om meer werknemers te verleiden om de auto te ruilen voor een van de alternatieven. Vlaanderen investeert in de komende jaren miljarden in de mobiliteit rond Brussel en daarbij wordt volop ingezet op de alternatieven voor de auto.

Er staat een investering van € 3 miljard in de steigers om de stilstand rond Brussel aan te pakken. Vlaanderen investeert in 60 kilometer nieuwe tram(bus)infrastructuur, 60 kilometer nieuwe fietsinfrastructuur en 20 kilometer weginfrastructuur van de Ring rond Brussel, waar het doorgaand verkeer gescheiden zal worden van het lokale verkeer.

“We gaan werken aan de Ring, maar we zetten ook volop in op fiets- en traminfrastructuur”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Ik wil veel meer mensen verleiden om de auto vaker te laten staan en in de Vlaamse Rand gebruik te maken van de alternatieven”.

Weyts wil nu de bedrijven in de omgeving van Brussel helpen om de modal shift te maken. Hij maakt de nodige middelen vrij voor de aanwerving van twee mobiliteitscoaches. Dat zijn experts die de bedrijven op het terrein gaan begeleiden om minder afhankelijk te worden van de auto.

“Die mobiliteitscoaches komen er eigenlijk op vraag van de bedrijven”, zegt de minister. “We hebben vorig jaar in samenwerking met VOKA een mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager aangesteld om bedrijven en ondernemers te informeren over de Werken aan de Ring. Veel bedrijven waarderen die info, ze geven ook aan dat ze nog meer in de diepte willen werken”.

De mobiliteitscoaches zullen zorgen voor een aanpak op maat. Ze gaan langs bij geïnteresseerde bedrijven en maken een mobiliteitsanalyse. Op basis van die analyse kunnen de mobiliteitscoaches concrete aanbevelingen verstrekken: hoe kan men meer werknemers verleiden om de auto te ruilen voor één van de alternatieven (of een slimme combinatie van alternatieven) en welke ingrepen kan de bedrijfsleiding doen om die keuze aantrekkelijker te maken voor de werknemers?

De mobiliteitscoaches begeleiden het bedrijf van analyse tot uitvoeringsplan. “Er zijn vaak veel kansen, maar je moet ze ook in kaart brengen en weten hoe je ze kan verzilveren”, zegt Weyts. “Een modal shift vergt ook een mental shift bij de bedrijven en daar moeten de mobiliteitscoaches mee voor zorgen”.

De mobiliteitscoaches gaan in de loop van volgend jaar aan de slag. Ze zullen werken vanuit de schoot van De Werkvennootschap, het vehikel dat grote mobiliteitsprojecten zoals de Werken aan de Ring rond Brussel coördineert. Weyts kondigde de komst van de mobiliteitscoaches aan op een congres van De Werkvennootschap, dat specifiek gericht was op de bedrijfswereld en waar bedrijven positieve praktijken uitwisselden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is