Minister Weyts laat erkenning hondenkwekerijen evalueren

Door Sabine Vermeulen op 28 april 2016, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Dierenwelzijn
Hondenkwekerij

“De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn zal de erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen evalueren en zo nodig bijsturen”, antwoordde Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts op een vraag van Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen. Aanleiding voor haar vraag was het recente faillissement en de daaropvolgende ontruiming van een hondenkwekerij in Kasterlee, waartoe minister Weyts had besloten. Als gevolg van die beslissing moesten 420 honden in allerijl en noodgedwongen in asielen worden geplaatst.

"Binnen de hondenkwekerijen is er een tendens naar schaalvergroting”, stelt de minister. “Ik meen dat we ernstig moeten nadenken over een schaalverkleining.” De minister roept de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn alvast op om, naast de erkenningen, ook de milieuvergunningen onder de loep te nemen in hun evaluatie. “Het blijft bizar dat een hond voor de milieuwet pas meetelt als hond, wanneer die de leeftijd van zes maanden heeft bereikt", merkt Sabine Vermeulen op.

Inspectie versterken

De inspectiedienst Dierenwelzijn telt 13 personen die vorig jaar 1.625 controles ter plaatse hebben verricht. Daarvan vonden er 62 plaats bij professionele kwekers en kwekers-handelaars. Die controles gaven aanleiding tot 27 pv’s en 1 inbeslagname. "De dienst ontvangt steeds meer klachten en ik wens die dan ook graag te versterken. Geen eenvoudige zaak in tijden van besparing, maar ik probeer het nodige te doen", besluit minister Weyts.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is