Limburgse Noord-Zuidverbinding blijft op de rails

Door Ben Weyts op 10 februari 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Als de Raad van State het GRUP voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding zou vernietigen, dan staat de Vlaamse Regering klaar met een alternatief. Een ‘complex project’ kan zorgen voor een versnelde doorstart . Er worden op korte termijn mobiliteitsmaatregelen genomen en nieuwe doorstromingsmaatregelen bekeken. “We blijven niet bij de pakken zitten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

De  Limburgse Noord-Zuidverbinding dreigt ernstige vertraging op te lopen, mocht de Raad van State later dit jaar het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) vernietigen. “Als de Raad van State de auditeur volgt in zijn redenering, dan staan we klaar met een alternatief”, benadrukt ook Weyts. “We hebben proactief gezocht naar een manier om de Noord-Zuid indien nodig een versnelde doorstart te geven”.

Concreet wil de Vlaamse Regering van de Noord-Zuidverbinding een ‘complex project’ maken. Dat betekent dat alle procedures geïntegreerd worden in één traject. De verschillende alternatieven worden samen onderzocht en alle betrokken partijen krijgen inspraak.

Er wordt ook gekozen voor een formule waarbij de belangrijke beslissingen terzake genomen worden door het Vlaams Parlement, zodat nodeloos tijdsverlies kan vermeden worden.

Intussen wordt echter voort gewerkt, ook met de onteigeningen (waarvoor 30 miljoen werd uitgetrokken). Los van het complex project worden op korte en middellange termijn concrete mobiliteitsmaatregelen genomen, ter waarde van 8 miljoen euro. In 2017 en 2018 worden zo 5 ingrepen uitgevoerd.

Minister Weyts onderzoekt ondertussen ook de mogelijke bijkomende (al dan niet tijdelijke) doorstromingsmaatregelen op de huidige Noord-Zuidas.

“De meest urgente noden op de as worden aangepakt”, zegt Weyts. “We blijven werken aan verbeterde mobiliteit in Limburg”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is