Impuls van 120.000 euro voor een Vlaamse en Groene Rand

Door Ben Weyts op 13 juli 2016, over deze onderwerpen: Vlaamse Rand

Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts investeert 120.000 euro in 10 initiatieven die het Vlaamse en Groene karakter van de Rand versterken. Met die impuls wil minister voor Vlaamse Rand een extra dynamiek creëren in de 19 randgemeenten rond Brussel.  “Een impuls om het bestaande gemeenschapsleven te versterken en anderzijds anderstaligen echt te betrekken bij het Nederlandstalige gemeenschapsleven”, zegt Weyts. 

Weyts beschikt als minister van Vlaamse Rand over een beperkt budget om het lokale gemeenschapsleven te steunen. Bij vorige subsidiëringsronden stelde het Rekenhof vragen bij de verdeling van deze middelen. Minister Weyts lijnde de criteria duidelijker af en ging op zoek naar projecten met een groter hefboomproject. De projecten werden door een onafhankelijke jury beoordeeld op het in de verf zetten van het Vlaamse en Groene karakter van de Rand. “De middelen zijn beperkt en dus investeer ik zeer gericht”, zegt Weyts.

Van de 33 ingediende projecten werden er 10 projecten weerhouden. Zij ontvangen samen zo een 120.000 euro.  Met een investering in projecten zoals Lezen is leuk, Taalateliers en Hakuna Matataal,  ligt de klemtoon op projecten die het Nederlands versterken als de verbindende voertaal van de Vlaamse Rand. Met deze projecten worden bijvoorbeeld  in de buitenschoolse kinderopvang Nederlandse taalateliers ingericht of voorleesprojecten in de faciliteitengemeenten Sint-Genesius-Rode en Drogenbos ingericht.

Weyts steunt ook laagdrempelige evenementen die de sociale cohesie in de Vlaamse Rand versterken. Via Kinderzangfeest ’t Smiske, het festival Mekitburn, het straattheater van Strapatzen of de wielerwedstrijd Classica Elsemaa worden nieuwkomers in de Rand uitgenodigd om deel te nemen aan het Nederlandstalige gemeenschapsleven. “We gaan nieuwkomers in een warm bad trekken”, zegt Weyts. “Nederlands leer je niet alleen in de taalles, maar vooral temidden van de Vlamingen”.

Opvallend is ook het initiatief ‘Expat op pad’, dat een digitaal onthaalbeleid op poten zet om de talrijke expats in de Vlaamse Rand te betrekken bij het Vlaamse gemeenschapsleven. “De expats zijn een moeilijk te bereiken doelgroep die we niet links mogen laten liggen”.

Ministers Weyts lanceert meteen ook een nieuwe projectoproep waarbij de dossiers ingediend moeten zijn tegen uiterlijk half oktober. Meer info is te vinden op deze webstek.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is