Grondwettelijk Hof volgt visie N-VA rond boerkaverbod

Door Ben Weyts, Jan Van Esbroeck op 7 december 2012, over deze onderwerpen: Inburgering, Migratie, Neutrale overheid

In 2011 nam de N-VA mee het voortouw in de goedkeuring van het 'boerkaverbod', waarbij het op openbare plaatsen wordt verboden kledij te dragen die het gezicht volledig of gedeeltelijk onherkenbaar bedekt.

In een recent arrest wijst het Grondwettelijk Hof de bezwaren af die door de tegenstanders werden geopperd. Het boerkaverbod is dus niet in strijd met de grondwet. Het Hof wijst op het beginsel van gelijkheid tussen man en vrouw, en vindt het boerkaverbod niet strijdig met de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting.

De N-VA-Kamerleden Ben Weyts en Jan Van Esbroeck reageren tevreden.

Van Esbroeck: "Het verbod zorgt niét voor een stigmatisering van moslims. Sommigen steken alle moslims in de zak van de radicalen die verplichtend de boerka opleggen. Deze scheidingslijn wordt nu wel heel duidelijk." Ben Weyts wijst erop dat recente cijfers van minister Milquet aangeven dat in 2011 34 pv’s werden opgemaakt om overtredingen van het boerkaverbod te verbaliseren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is