Federaal anti-corruptiebeleid is een farce

Door Ben Weyts op 2 januari 2014, over deze onderwerpen: Ambtenaren

Voor N-VA-Kamerlid Ben Weyts illustreert het ontslag van Michel De Samblanx als hoofd van het Federaal Auditcomité het totale gebrek aan een coherent anti-corruptiebeleid bij de federale overheid: "Met een integriteitsbeleid à la PS flitst de regering-Di Rupo België terug naar de jaren 80.”

Ondanks de wettelijke verplichting zijn er nog steeds vijf overheidsdiensten die geen interne auditdienst hebben. Daarenboven zijn de meeste auditdiensten totaal onderbemand en kunnen ze amper doen waarvoor ze werden opgericht. Di Rupo werkte het Auditcomité zelfs openlijk tegen door te weigeren zijn charter en huishoudelijk reglement goed te keuren.

De bevoegdheid is binnen de federale regering bovendien totaal versnipperd. Staatssecretaris Crombez is bevoegd voor de Fraudebestrijding. De eerste minister is bevoegd voor het Federale Auditcomité. De minister van Begroting ontfermt zich over het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie. De staatsecretaris van Ambtenarenzaken is bevoegd voor integriteit bij de ambtenaren 'in het algemeen'. En alle ministers en staatsecretarissen samen zijn bevoegd voor de interne audit binnen hun eigen overheidsdiensten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is