Duizenden nieuwe parkeerplaatsen op Combiparkings in de Rand

Door Ben Weyts op 11 mei 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand

Minister van Mobiliteit en Vlaamse Rand Ben Weyts wil het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen aan 45 tram- en treinstations rond Brussel meer dan verdubbelen. Op korte termijn – in de komende 3 jaar - komen er al 1.905 extra plaatsen voor de auto en 2.143 extra plaatsen voor de fiets, verspreid over 14 locaties. Zo ontstaan er grotere ‘combiparkings’, die een vlotte combinatie tussen auto, fiets en het openbaar vervoer mogelijk maken. “Je moet niet meer in de file naar Brussel gaan staan: veel meer mensen zullen de auto of fiets kunnen achterlaten aan het bus, tram- of treinstation”, zegt Weyts. “Zo willen we meer mensen verleiden om te kiezen voor een combinatie van fiets, bus, tram of trein”.

 

De Vlaamse Rand is één van de meest filegevoelige regio’s van het land. In 2019 starten bovendien de Werken aan de Ring: een grootscheepse investering in 20 km Ring rond Brussel, 40 km fietsinfrastructuur en 60 km tramsporen van en naar Brussel. “We willen niet vermanen of verbieden, maar mensen wel verleiden om hun wagen te laten staan voor minstens een déél van de weg naar het werk”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, die als Beerselaar zelf in de Vlaamse Rand woont. “Ik investeer nu in combiparkings waar je de auto of fiets veilig kan achterlaten en vlot kan overstappen op het openbaar vervoer of de fiets”.

 

Concreet gaat het om een investering van in totaal 30 miljoen euro in extra parkeercapaciteit  aan 45 stopplaatsen van het openbaar vervoer in de ruime regio rond Brussel. Op termijn wordt de capaciteit voor auto’s meer dan verdubbeld. Het aantal parkeerplaatsen voor de auto stijgt van 5.161 vandaag naar 11.060 in de toekomst (+114%). Het aantal fietsenstallingen wordt zelfs verdrievoudigd: van 3.605 vandaag naar 11.160 in de toekomst (+209%).

Een deel van die extra capaciteit moet al op korte termijn gerealiseerd worden. Weyts gaat in de komende 3 jaar op 14 locaties werk maken van 1.905 extra plaatsen voor de auto en 2.143 extra plaatsen voor de fiets. Goed voor een investering van 9,5 miljoen. Hier en daar zijn de werken al begonnen. De uitbreiding van de carpoolparking in Bertem is volop aan de gang en later dit jaar start de uitbreiding van de capaciteit aan het station van Erps-Kwerps.

 

Vlaanderen neemt dus het initiatief om te investeren in de forse uitbreiding van parkings die veelal gelegen zijn aan NMBS stopplaatsen. Eerder kwam Weyts ook al met Vlaams geld over de brug om 13 voor Vlaanderen prioritaire spoorprojecten op de rails te zetten. “Het is niet evident dat Vlaanderen gaat betalen voor federale materies, maar we moeten vooruit”, zegt Weyts.

 

“We hebben een akkoord gesloten met de NMBS over parkings aan stations. Dankzij dat akkoord en de Vlaamse investeringen kunnen we sneller gaan en op kortere termijn meer parkeercapaciteit creëren”.

De extra parkeerplaatsen voor fiets en auto zijn ideaal voor de vele pendelaars in de ruime Vlaamse Rand rond Brussel. Er is een groot potentieel bij deze doelgroep: 40% tot 50% van de beroepsbevolking van de Vlaamse Rand pendelt elke dag naar Brussel en doet dat nu nog vooral met de auto. De forse investering in combiparkings moet daar verandering in brengen. “We hebben veel studiewerk verricht”, zegt Weyts. “We hebben alle mogelijke locaties onder de loep genomen en onderzocht waar er welk potentieel zit. Er is nu een goed onderbouwd plan, dat ik zo snel mogelijk wil uitvoeren, samen met de verschillende betrokken overheden”.

Volledige lijst terug te vinden in pdf bij dit bericht

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is