Doorstart voor verbinding N8 Ieper-Veurne

Door Ben Weyts op 3 maart 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Een participatief traject met alle belanghebbenden moet de verbinding N8 Ieper-Veurne een doorstart geven. Er wordt gemikt op een actualisering van het plan-MER, zodat het project weer op de rails komt. Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen, worden er parallel al heel wat andere noodzakelijke stappen gezet.

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de ‘wegverbinding Ieper-Veurne’ werd eind 2015 deels vernietigd door de Raad van State. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil het project nu een doorstart geven door het milieueffectenrapport (plan-MER) van jaren terug te actualiseren. Er komt een participatief traject met alle belanghebbenden om dit nieuw op te maken plan-MER voor te bereiden.

Alle betrokken partijen zullen in de komende maanden in onderling overleg bepalen welke oplossingsscenario’s voor de verbinding Veurne-Ieper verder onderzoek verdienen. Zo moet er een breed gedragen consensus ontstaan. Het participatief traject wordt professioneel begeleid door O2 en ProFlow, twee bedrijven die gespecialiseerd zijn in participatie en procesbegeleiding.

Het participatief traject start begin maart 2017 met een eerste ontmoetingsmoment met de direct betrokken gemeentebesturen, middenveldorganisaties, belangengroepen en de betrokken provinciale en Vlaamse overheden. De maanden daarna volgen nog verschillende andere stappen, die kort na het eerste ontmoetingsmoment definitief vastgelegd worden. Op dat moment zal ook het traject bekendgemaakt worden aan de betrokkenen en aan de pers.

Concrete ingrepen

Er wordt ondertussen geen tijd verloren. In de tussentijd worden ook die onderdelen van het N8 tracé die niet door de Raad van State verworpen werden verder voorbereid. Momenteel loopt een detailstudie voor de werken op grondgebied Veurne, vanaf de E40 tot aan het kruispunt Myosotis. De werken moeten aanbesteed worden in 2019.  Dit voorjaar worden bovendien twee studiebestekken aanbesteed voor het fietspaddossier tussen Woesten en Vleteren (buiten bebouwde kom) en de doortocht Oost-Vleteren

Er wordt in de tussentijd ook gewerkt aan de zuidwestelijke ringweg rond Diksmuide. Die ringweg is noodzakelijk om te garanderen dat er geen verkeersinfarct ontstaat in de regio wanneer de werken aan de N8 echt van start gaan. De zuidwestelijke ringweg zal ervoor zorgen dat er nog vlot en veilig verkeer mogelijk is tussen Ieper en Veurne tijdens de werken, zonder dat al het extra verkeer dwars door Diksmuide moet. De aanbesteding voor de ringweg loopt in 2017. De werken zelf moeten in 2018 van start gaan. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is