D-day: Vlaanderen maakt komaf met onverdoofd slachten

Door Ben Weyts, Jelle Engelbosch op 28 juni 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Verandering
Onverdoofd slachten

Het Vlaams Parlement heeft nagenoeg unaniem een decreet goedgekeurd dat vanaf 2019 een einde maakt aan onverdoofd slachten. Die historische stap naar meer dierenwelzijn is nu stevig decretaal verankerd. De slachthuizen hebben anderhalf jaar de tijd om hun personeel en infrastructuur voor te bereiden op een nieuwe manier van slachten. "28 juni is voortaan D-day in Vlaanderen: Dierendag", reageert Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts opgetogen. “Na jaren van zwoegen en aan de kar trekken – en na tonnen kritiek – hebben we eindelijk een algemeen verbod op onverdoofd slachten.”

Dieren moeten verdoofd worden voor de slachting, maar er bestaat al lang een uitzondering voor het slachten op basis van religieuze gronden. Tot op vandaag wordt daarvan nog heel veel gebruikgemaakt.

Nieuwe manier van slachten

Vanaf 1 januari 2019 verdwijnt die uitzondering. Dan moeten slachtingen in het kader van een religieuze ritus verplicht gebruikmaken van een omkeerbare verdovingstechniek zoals elektronarcose: een pijnloze techniek waarbij het verdoofde dier ongevoelig wordt voor pijn. Het verbod geldt voor alle dierencategorieën. Enige uitzondering zijn voorlopig de kalveren en runderen, omdat de omkeerbare verdovingstechniek voor die grotere dieren nog niet volledig op punt staat. Zodra dat wel het geval is, zal de Vlaamse Regering ook bij hen de omkeerbare verdoving verplichten. Tot dan verplicht het decreet om een methode toe te passen waarbij het dier meteen na de halssnede verdoofd wordt (post-cut stunning), wat reeds een immense stap vooruit is inzake dierenwelzijn.

Vlaanderen op kop

“Vlaanderen neemt op het vlak van dierenwelzijn een voortrekkersrol op binnen de EU. Ik ben dus niet alleen een fiere Dierenminister, maar ook een fiere Vlaming”, besluit minister Weyts. Ook Jelle Engelbosch, die het voorstel van decreet mee indiende in het Vlaams Parlement, is verheugd over het bereikte akkoord: “De N-VA is blijven investeren in overleg en die inspanningen hebben duidelijk geloond. Het duurde even voor het akkoord er was, maar beter een goed decreet dat juridisch standhoudt, dan een snel verbod dat makkelijk kon aangevochten worden.”

Chocolade schaap

Zowel Ben Weyts als Jelle Engelbosch werd door dierenrechtenorganisatie GAIA beloond met een chocolade schaap voor hun inzet. “Het is altijd leuk dat je erkenning krijgt voor de voortrekkersrol die je hebt gespeeld”, reageert Engelbosch. “Maar eigenlijk verdienen alle betrokken politici lof voor hun medewerking in dit dossier.”

Meer achtergrondinformatie bij het dossier van het onverdoofd slachten vind je hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is