Ben Weyts wil ouders van kinderen met taalachterstand tot meer verantwoordelijkheid aanzetten

Door Ben Weyts op 17 januari 2023, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Kleuterschool en basisonderwijs
Ben Weyts

Uit de tweede taalscreening van de Vlaamse overheid blijkt dat kinderen in de derde kleuterlas in grootsteden het Nederlands minder goed onder de knie hebben. Al blijkt wél dat er een lichte positieve kentering is in de algemene cijfers. Toch wil onderwijsminister Ben Weyts de ouders tot meer verantwoordelijkheid aanzetten, desnoods met een stok achter de deur. “We moeten nadenken over mogelijkheden om in te grijpen als ouders manifest hun verantwoordelijkheid ontlopen.” Weyts denkt dan specifiek aan het groeipakket of onderwijspremies.

Uit de Taalscreening, of KOALA-toets, die sinds vorig jaar jaarlijks wordt afgenomen bij kleuters van vijf jaar in de derde kleuterklas, blijkt dat 14 procent van hen nood heeft aan extra taalondersteuning, 4 procent heeft nood aan een intensieve begeleiding. Die resultaten zijn iets beter dan die van vorig jaar, toen 15 procent van de kleuters een taalachterstand voor Nederlands had.

Vooral in grootsteden

Vooral kinderen in grote steden scoren onder het Vlaams gemiddelde. In Antwerpen heeft 29 procent nood aan extra begeleiding, in Gent 23 procent en in Brussel 25 procent. Ook in scholen met veel kinderen met een andere thuistaal scoren leerlingen minder goed. In totaal heeft 25 procent van de kleuters in die scholen nood aan extra taalondersteuning, al is dat wel een daling tegenover vorig jaar (28 procent).

Nefast voor alle kinderen

Voor minister van Onderwijs Ben Weyts zijn er vooral extra maatregelen nodig in steden of regio's waar de leerlingen onder het Vlaamse gemiddelde scoorden: "Als pakweg een op de vier kleuters te beperkt Nederlands begrijpt, dan is dat absoluut nefast voor álle kinderen in die klas. We zouden daar extra maatregelen moeten nemen, zoals striktere engagementen van ouders om hun kinderen ook na schooltijd in contact te brengen met het Nederlands."

Repressieve maatregelen

De minister wil meer inzetten op ouderlijke betrokkenheid, en wil daar desnoods een stok voor achter de deur houden. "Enerzijds kunnen we de ouders proberen te stimuleren, maar naast de positieve maatregelen moeten we ook oog hebben voor repressieve maatregelen. We moeten nadenken over mogelijkheden om in te grijpen wanneer ouders manifest de ouderlijke verantwoordelijkheid ontlopen, bijvoorbeeld over ingrijpen in het groeipakket of in premies van de overheid."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is