Archeologisch onderzoek van de Steentijd tot W.O. II

Door Ben Weyts op 27 augustus 2019, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts investeert meer dan € 660.000 in 4 grootscheepse archeologische onderzoeken. De onderwerpen gaan van de Steentijd over de Merovingers tot de Tweede Wereldoorlog. “Er is nog zoveel te ontdekken over ons verleden”, zegt Weyts. “De Vlaamse bodem zit ook vol met schatten die nog niet teruggevonden zijn”.

De vroegste menselijke aanwezigheid in Vlaanderen is volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten minstens 300.000 jaar oud. De Vlaamse bodem zit dus vol met historische informatie uit veel verschillende periodes. Archeologisch onderzoek is cruciaal om meer te weten te komen over onze geschiedenis en de mensen die voor ons kwamen. Bij graafwerken voor bijvoorbeeld bouwprojecten gaan archeologen aan de slag, maar hun onderzoek beperkt zich vaak tot de vindplaats. Voor vervolgonderzoek dat de synthese van verschillende informatie probeert te maken om echt meer zicht te krijgen op ons verleden is vaak bijkomend geld van de overheid nodig.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts investeert € 662.753 euro in 4 archeologische syntheseonderzoeken. De minister baseert zich op een onafhankelijke jury met 3 buitenlandse experten, 3 experten afgevaardigd door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed en 2 experten afgevaardigd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

LARes bvba ontvangt € 168.086 voor een onderzoek naar de houten huizen die tussen het neolithicum (ongeveer 11.000 jaar geleden) en de volle middeleeuwen gebouwd werden in de Kempen. Het onderzoek hoopt meer inzicht te krijgen in de oude wooncultuur. De resultaten zullen nuttig zijn voor archeologieadviezen, onderwijs en verder onderzoek.

Archeologie en Erfgoed bvba gaat met een premie van € 172.117 onderzoek doen naar de criteria die we hanteren bij bodemprospecties en de aandacht die we hebben voor materiële resten uit de steentijd. De prehistorische mens heeft zeer veel artefacten nagelaten in onze bodem, maar het overgrote merendeel moet nog ontdekt worden.

De KU Leuven kan rekenen op € 164.300 om een Merovingisch grafveld in Koksijde grondig te onderzoeken. Het gaat om een bijzonder waardevolle site die in 2017 toevallig ontdekt werd. Er werden begraven resten van 53 mensen teruggevonden. De KU Leuven gaat nu genetisch onderzoek doen op het skeletmateriaal om veel meer te weten te komen over de begravenen.

De Universiteit Gent krijgt € 158.250 om een basis te leggen voor conflictarcheologie van de Tweede Wereldoorlog. We hebben de laatste jaren zeker in Vlaanderen veel vooruitgang geboekt in conflictarcheologie van de Eerste Wereldoorlog. Nu moet er ook een basis komen voor een gedegen archeologische benadering van artefacten uit de Tweede Wereldoorlog.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is