Allemaal samenwerken voor leefbaarheid en mobiliteit in Antwerpen

Door Ben Weyts op 2 juni 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, overkappingsintendant Alexander D'Hooghe, burgemeester Bart De Wever, burgerbeweging Ringland en de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos hebben zich gezamenlijk achter een samenwerkingsverklaring geschaard. "In plaats van alleen maar te focussen op wat verdeelt, gaan we samenwerken rond wat verenigt", zegt Weyts. Alle betrokkenen delen bezorgdheden over leefbaarheid en mobiliteit in en rond Antwerpen. 

Begin 2016 heeft minister Weyts AlexanderD’Hooghe aangesteld als de intendant die de overkapping van de Antwerpse Ring moest concretiseren. De afgelopen maanden werden talrijke gesprekken, onderzoeken en meer dan 20 workshops en klankbordgroepen georganiseerd, met alle betrokken actoren, over de deelsegmenten Linkeroever, de Zuidelijke ring en de Noordelijke Ring. Waar vroeger veel conflict was, kwam ruimte voor samenwerking. Heel veel mensen willen immers vooruit gaan in dit dossier. 

De Vlaamse Regering, de Stad Antwerpen, burgerbeweging Ringland en de actiegroepen stRaten-Generaal en Ademloos richten nu samen met de intendant een intensieve samenwerking op rond de herinrichting van de Zuidelijke Ring, vertrekkende vanaf de Kennedytunnel tot en met de koppeling aan de 3de Scheldekruising (Oosterweelverbinding), zijnde de op- en afritten aan het Sportpaleis. Als referentiescenario wordt zowel een toekomst met als zonder de A102 meegenomen.

Deze intensieve studie zal uitgevoerd worden door de intendant, hierin gesteund door zijn bureau ORG2 en ingenieursbureau Arup, en mee gestuurd worden door de voornoemde besturen, hun administraties en voornoemde burgerbewegingen.

Verenigde krachten

Het gezamenlijke onderzoek loopt 6 maanden lang en gaat op zoek naar antwoorden rond de inrichting van de Zuidelijke Ring. Zo kan de intendant een maximaal overkappingstraject op een realistische manier uitbouwen, met een (zo groot mogelijke) consensus over de toekomstige inrichting van de Zuidelijke ring, passend binnen een samenhangend mobiliteitsconcept voor de hele Antwerpse Ring.

De nadruk ligt voor alle betrokkenen op veilig en vlot verkeer, betere op- en afritten, en uiteraard ook op de overkapping. Ook het uit elkaar halen van doorgaand en stedelijk verkeer zal worden onderzocht. Daarbij komen concepten zoals een parallelstructuur, ontvlechtingstunnel, en universele snede aan bod. De bedoeling is om te landen met een oplossing die de beste ideeën van alle deelnemende partijen combineert tot het sterkst mogelijke geheel.

De Tuinen van Deurne

BAM, Ringland en de intendant gaan ook samenwerken om de op- en afritten aan het Sportpaleis  ruimtelijk verder te optimaliseren, uitgaande van een overkapping van de Ring aan het Sportpaleis. Deze zone wordt prioritairbestudeerd als een overkappingsproject dat de verkeersorganisatie ten goedemoet komen en de leefbaarheid van Deurne aanzienlijk moet verbeteren. Vertrekpunt hierbij is het concept van een "Deurnese Tuin".

Alle partijen aan tafel engageren zich ertoe om gezamenlijk tot een gedragen resultaat te komen. De opdrachtgever (de Vlaamse regering) zal het nodige doen om deze resultaten te absorberen, met (beperkte, maar noodzakelijke) wijzigingen in de lopende en toekomstige aanbestedings- en bouwaanvraagdossiers zoals uitgetekend voor dit gedeelte van de Antwerpse Ring. Alle partijen bepleiten het belang van snelheid voor deze absorptie, zodat het lopende planproces hierdoor geen nieuwe vertraging hoeft op te lopen.

Bekijk het verslag van VRT Journaal hier.

Bekijk het verslag van ATV hier.

Bekijk het verslag van VTM Nieuws hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is