Akten voortaan verplicht in het Nederlands

Door Ben Weyts op 30 november 2018, over deze onderwerpen: Vlaamse Rand

Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts heeft een decreet klaar dat regels vastlegt voor akten bij de notaris. Nu worden er nog akten neergelegd in vreemde talen, maar in de toekomst moeten al die documenten ofwel opgemaakt worden in het Nederlands ofwel voorzien worden van een beëdigde Nederlandse vertaling.  “Dit is vooral belangrijk voor de Vlaamse Rand”, zegt Weyts. “De aankoop van een woning is vaak het eerste contact tussen een anderstalige nieuwkomer en de overheid. We willen bij dat eerste contact duidelijk maken wat de voertaal is in Vlaanderen”.

In Vlaanderen is de bestuurstaal het Nederlands: alle contacten tussen burgers en de overheid verlopen in die taal. Het neerleggen van notariële akten is echter niet duidelijk geregeld door de taalwetgeving. Het resultaat is dat er in de praktijk ook notariële akten worden ingediend in vreemde talen zoals het Frans en dat die anderstalige akten dus dezelfde rechtsgeldigheid hebben als documenten in het Nederlands.

“Het lijkt mij de evidentie zelve dat officiële documenten in Vlaanderen opgesteld worden in het Nederlands. Dat is nu niet het geval”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “We geven op deze manier een verkeerd signaal. Aan de ene kant voeren we een kordaat integratiebeleid en willen we dat nieuwkomers Nederlands leren. Aan de andere kant laten we toe dat elke nieuwkomer officiële documenten indient in zijn eigen taal. In veel gevallen is een aankoopakte ook nog eens het allereerste contact tussen een nieuwkomer en de overheid”.

Weyts heeft nu een ontwerp van decreet klaar dat het taalgebruik bij de opmaak van akten regelt in het hele Nederlandstalige taalgebied. Al die officiële documenten bij de notaris moeten ofwel opgemaakt worden in het Nederlands ofwel voorzien worden van een beëdigde Nederlandse vertaling.

Burgers en notarissen behouden dus de vrijheid om een verkoopakte of hypothecaire lening op te stellen in een vreemde taal, maar dan moeten ze wel zelf instaan voor een volledige vertaling van die documenten door een beëdigde tolk. Anderstalige documenten zonder beëdigde vertaling kunnen niet meer ingediend worden bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie of bij de bestuurlijke overheden.

De Vlaamse Regering heeft nu ingestemd met het voorontwerp van Weyts. De teksten kunnen nu voorgelegd worden aan onder meer de Raad van State. Het decreet moet nog voor de verkiezingen goedgekeurd worden in het Vlaams Parlement.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is