Akkoord over megakabels onder de Schelde

Door Ben Weyts op 24 maart 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaanderen, Nederland en het Havenbedrijf Antwerpen sluiten een globaal akkoord over het ‘Net op Zee Borssele’. Een hele reeks garanties vermijden dat het kabelproject in de Westerschelde een probleem wordt voor het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen. Een ernstige bedreiging voor onze grootste Haven is zo afgewend. “Antwerpen raakt niet verstrikt in het net van Borssele”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. 

Al sinds 2014 heeft Nederland plannen om stroomkabels te trekken door één van de drukst bevaren stukken van de Westerschelde. Het zogenaamde ‘Net op Zee Borssele’ moet een windmolenpark voor de kust van Zeeland verbinden met een energiestation in het Zeeuwse Borssele.

Dit soort stroomkabels zouden echter een belemmering kunnen vormen voor het scheepvaartverkeer.  Als het risico te groot is om de dure kabels te beschadigen, dan zullen schepen in de toekomst minder geneigd zijn om de Westerschelde op te varen, richting de Haven van Antwerpen.

Er is nu eindelijk een globaal principieel akkoord tussen Vlaanderen, Nederland en het Havenbedrijf Antwerpen, dat garanties biedt voor de Haven van Antwerpen. De bijkomende afspraken worden gebetonneerd in een officieel besluit van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), die bevoegd is voor de Westerschelde en gemachtigd is om bindende afspraken te maken.

“Dit is een goed akkoord, dat tegemoet komt aan alle Vlaamse bezorgdheden”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Nederland biedt Vlaanderen nu sluitende garanties over een voldoende diepteligging en een hoge dekkingsgraad van de kabels. Concreet is er afgesproken dat de kabels altijd en overal minstens 3 meter onder de bodem van de rivier komen te liggen. Op die manier bestaat er geen gevaar meer dat schepen op weg naar Antwerpen de dure kabels zouden beschadigen, bijvoorbeeld bij een noodankermanoeuvre. Zo komen er ook geen schadeclaims voor reders. De verzekeringspremies dreigen niet meer op te lopen.

Er zijn ook goede afspraken gemaakt over de monitoring. Minstens elk half jaar worden de kabels door de Westerschelde grondig gecontroleerd door de Nederlanders. Vlaanderen krijgt toegang tot alle monitoringsgegevens. Er kan nog vaker gemonitord worden als blijkt dat dit nodig is. Zo wordt verzekerd dat de dekking van minstens 3 meter nooit in gevaar komt.

Tijdens de aanleg en het onderhoud van de kabels zal het scheepvaartverkeer zo weinig mogelijk gestremd worden. De Nederlanders garanderen ook dat de bagger- en stortactiviteiten door het kabelproject niet duurder zullen worden voor Vlaanderen. Extra zandafzetting in de verdiepte vaargeul die ontstaat door het net van Borssele, zal worden verwijderd op kosten van de Nederlanders.

“Ik ben blij dat we zo een goede deal uit de brand hebben kunnen slepen”, besluit Weyts. “Investeren in overleg met onze Nederlandse partners heeft duidelijk geloond”. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is