16% minder dieren in Vlaamse asielen in 2016

Door Ben Weyts op 11 juni 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

In 2016 is het aantal dieren in Vlaamse asielen gedaald met 16%. Zelfs bij de katten is er een voorzichtige daling van 5%. Het aantal ‘spuitjes’ (euthanasie) is gedaald met 20%.  Vlaams Dierenminister Ben Weyts liet de cijfers verzamelen. “Hoe minder dieren er noodgedwongen in asielen belanden, hoe beter”, zegt Weyts. “Nog dit jaar komt er een centrale databank voor katten, zodat er nog meer dieren thuis gebracht kunnen worden”.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts houdt de vinger aan de pols bij de dierenasielen. “In asielen kan je vaak zien wat er in de dierenwereld beweegt en wat misschien moet worden bijgestuurd”, zegt Weyts.  Zijn diensten hebben dit jaar een extra inspanning gedaan om meer cijfergegevens van de Vlaamse asielen bij elkaar te sprokkelen. Zo wordt het plaatje steeds vollediger.

Van 85 asielen zijn nu alle gegevens bekend uit de 2 voorgaande jaren. Samen is dat genoeg cijfermateriaal om enkele evoluties in kaart te brengen.

In 2016 zijn er opvallend minder dieren terechtgekomen in een asiel (-16%). Zelfs bij katten, die traditioneel sterk vertegenwoordigd zijn in asielen, tekent zich een hoopgevende daling af (-5%).

Dat is opvallend, omdat er sinds het aantreden van Weyts een kordater beleid wordt gevoerd, waarbij meer verwaarloosde of mishandelde dieren in beslag genomen worden. Gemiddeld worden er nu elke maand zo’n 200 dieren in beslag genomen en een deel van die dieren wordt opgevangen in asielen. Zo is het aantal inbeslaggenomen katten in de asielen in 2016 sterk gestegen  (+250%).

De asielen hebben vorig jaar ook minder dieren een spuitje moeten geven. Het aantal geëuthanaseerde dieren daalde met 20%. “Dit zijn hoopgevende cijfers”, zegt minister Weyts. “Als er veel dieren terechtkomen in een asiel, dan gaat het niet goed met het Dierenwelzijn. Dalende cijfers geven hoop dat het in Vlaanderen stilaan de goede kant opgaat”.

Kattendatabank

Het aantal katten in asielen kan in de nabije toekomst trouwens nog verder dalen door de opstart van een centrale databank voor de registratie van katten, naar analogie met de hondendatabank die al langer bestaat. Dankzij de hondendatabank konden in 2016 maar liefst 82% van alle gevonden honden herenigd worden met hun baasje. Slechts 5% van de gevonden katten kon terug thuis gebracht worden.

“We gaan nog dit jaar van start met de kattendatabank”, zegt Weyts. “Eigenlijk is alles zo goed als klaar. We wachten nu alleen nog op het akkoord van de Privacycommissie”.

Weyts roept meteen ook iedereen op die een dier in huis wil halen om regelmatig een dierenasiel te bezoeken. Hij haalde zelf een asielkat en een asielhond in huis. “Ik kan zelf getuigen dat je met wat geduld altijd je beste vriend in een dierenasiel vindt" zegt Weyts. “Dus, al wie een dier in huis wil halen: ga een kijkje nemen in het asiel”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is