Weyts sluit slachthuis Moerbeko in Zele

Door Ben Weyts op 9 december 2022, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Dierenminister Ben Weyts sluit Moerbeko in het Oost-Vlaamse Zele, het enige slachthuis in Vlaanderen dat nog op grote schaal schapen en geiten slacht. Zowel de toezichthoudende dierenartsen als de Inspectiedienst Dierenwelzijn hebben verschillende malen zware overtredingen vastgesteld. Zo kregen dieren onvoldoende drinkwater, werden lammetjes gewelddadig behandeld en werden dieren bij bewustzijn geslacht en opgetakeld. Het slachthuis kreeg kansen om de situatie te verbeteren, maar blijft dezelfde fouten maken. De exploitatie moet nu onmiddellijk stopgezet worden. De productie kan alleen weer opstarten als de volledige werking structureel veranderd is en er overal in het slachthuis camera’s geïnstalleerd zijn. “De maat is meer dan vol voor Moerbeko”, zegt Weyts. “Ook in een slachthuis moeten dieren fatsoenlijk behandeld worden. En anders moet je de deuren sluiten”.

Sinds de regionalisering in 2014 werd Dierenwelzijn op Vlaams niveau uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid. Er wordt strenger opgetreden tegen het verwaarlozen en mishandelen van dieren. Boetes zijn verhoogd en straffen verzwaard. De Dienst Dierenwelzijn werd meer dan verdubbeld en er kwam daarnaast een extra team van 50 dierenartsen die in de slachthuizen toezien op de behandeling van dieren. Er werden ook convenanten afgesloten met de slachthuissector, waarin duidelijke afspraken werden vastgelegd. Het Vlaamse basisprincipe is duidelijk: vermijdbaar dierenleed moet effectief vermeden worden – ook in de slachthuizen.

Dierenminister Ben Weyts sluit nu de deuren van Moerbeko in het Oost-Vlaamse Zele: het enige slachthuis in Vlaanderen dat nog op grote schaal schapen en geiten slacht. Zowel de Inspectiedienst Dierenwelzijn als de toezichthoudende dierenartsen hebben in herhaaldelijk zware overtredingen vastgesteld. Zo kregen dieren onvoldoende drinkwater en beschutting, lammetjes werden ewelddadig behandeld, de prikkelaar werd overdreven gebruikt, dieren werden aan hoorns of oren voortgesleurd, gewonde dieren werden nog voortgedreven, schapen werden opgetild aan hun vacht of nog bij bewustzijn opgetakeld, de bedwelmingsapparatuur was niet in orde en de bedwelmingsprocedure werd niet altijd gevolgd, dieren werden niet of niet volledig verdoofd geslacht. Het slachthuis kreeg verschillende keren zware boetes én een reeks concrete verbetermaatregelen opgelegd, maar bleef dezelfde inbreuken begaan.

Het slachthuis moet de exploitatie nu stopzetten. De productie kan alleen opgestart worden als de dienst Dierenwelzijn een gemotiveerd actieplan heeft goedgekeurd en als er overal in het slachthuis cameratoezicht geïnstalleerd is. Elke standaardwerkwijze en de hele monitoringsprocedure in het slachthuis moet aangepast worden.

“Wie niet horen wil, moet voelen”, zegt Weyts. “Als boetes niet helpen, dan gaat de hele boel maar dicht. Misschien glipten dit soort wantoestanden vroeger door de mazen van het net, maar we maken die mazen stap voor stap kleiner”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is