Vlaanderenbreed kader voor studentenactiviteiten

Door Ben Weyts op 11 september 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de studentenvertegenwoordigers hebben overeenstemming bereikt over een Vlaanderenbreed kader voor studentenactiviteiten tijdens het nieuwe academiejaar. Fuiven, TD’s, galabals en cantussen kunnen alvast in het eerste semester niet doorgaan. De studentenconventen, -clubs en verenigingen engageren zich ook om in het eerste semester geen klassieke studentendopen te organiseren. Een activiteitenmatrix maakt duidelijk hoe je op een veilige manier bijvoorbeeld fakbars, kotbijeenkomsten, onthaalactiviteiten, sportmanifestaties of zelfs betogingen kan organiseren. Weyts: “We moeten leven met corona, zonder álles wat leuk is aan het studentenleven te schrappen. Studenten verdienen positieve perspectieven. Ik ben blij dat we die samen gevonden hebben”.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en de GEES hebben in juli overeenstemming bereikt over de organisatie van hoger onderwijs in academiejaar 2020-2021. Net als het leerplichtonderwijs werken de universiteiten en hogescholen met kleurcodes. Het hoger onderwijs kan starten in code geel, tenzij er lokaal moet geschakeld worden naar oranje. Voor elke kleurcode zijn er voorschriften voor alles wat met onderzoek en onderwijs te maken heeft. “Maar het leven van studenten speelt zich ook buiten de auditoria af”, zegt Weyts. “Studenten hebben ook houvast nodig voor activiteiten die zich voor en na de lesuren afspelen. Eén kader voor heel Vlaanderen moet verwarring en uitwijkgedrag voorkomen. Activiteiten kunnen niet zomaar verplaatst worden naar een andere gemeente: overal dezelfde basisregels”.

Weyts heeft nu in samenspraak met vertegenwoordigers van de studentenconventen, -clubs en -verenigingen, VLIR, VLHORA, de VVS en viroloog Marc Van Ranst overeenstemming gevonden over een Vlaanderenbreed kader voor studentenactiviteiten. Concreet komt er een activiteitenmatrix die aangeeft welke verschillende activiteiten onder welke voorwaarden veilig georganiseerd kunnen worden. De activiteitenmatrix is een handig hulpmiddel dat overzichtelijk maakt welke federale veiligheidsmaatregelen en bijkomende voorschriften van toepassing zijn. Zo krijgen studenten en de verschillende (lokale) overheden bijvoorbeeld duidelijkheid over hoeveel mensen je kan uitnodigen naar een kotbijeenkomst, hoe een fakbar ingericht moet worden, wanneer sportwedstrijden kunnen doorgaan en welk protocol er nageleefd moet worden bij een praesidiumweekend. Een beperkt aantal activiteiten – fuiven, TD’s, cantussen en galabals– kunnen niet coronaproof georganiseerd worden en mogen alvast in het eerste semester niet doorgaan.

De studentenconventen, -clubs en verenigingen engageren zich bovendien om in het eerste semester nergens in Vlaanderen klassieke studentendopen te organiseren. Het eerste semester kan dan gebruikt worden om in alle rust het concept van de klassieke studentendopen te herdenken. Dit kan ook een kans zijn om de huidige negatieve perceptie van het ritueel te keren.

Lokale overheden kunnen nog altijd bijkomende veiligheidsmaatregelen opleggen. Hetzelfde geldt voor universiteiten en hogescholen, als de studentenactiviteiten plaatsvinden op campussen. Regels kunnen verstrengd of versoepeld worden naargelang de situatie verder evolueert. Maar met de activiteitenmatrix is er alvast een duidelijke basis die positieve perspectieven biedt aan de honderden studentenverenigingen en -organisaties die Vlaanderen rijk is.

“We willen het sociale leven van de studenten veilig stellen”, zegt Weyts. “De opschorting van het studentenleven vorig academiejaar heeft een stevige impact gehad op vele jongeren. We geven nu vertrouwen en verantwoordelijkheid aan de studentenvertegenwoordiging om de spelregels goed na te leven”.

 

Meer info: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/coronamaatregelen-studentenactivitei...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is