Vlaanderenbreed beleid rond mentaal welzijn van studenten

Door Ben Weyts op 7 december 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs

Er komt voor het eerst een Vlaanderenbreed beleid rond het mentaal welzijn van studenten. Tot nu toe was er geen gecoördineerd beleid vanuit de overheid. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts stelt nu 1 regisseur aan: het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO), dat hiervoor extra middelen krijgt. In de studentensteden komen er laagdrempelige antennes die studenten de weg wijzen naar de juiste hulp. Er komt ook een digitaal platform, dat studenten toegang geeft tot een e-health aanbod. De hoger onderwijsinstellingen gaan beter samenwerken en mentaal welzijn wordt een permanent aandachtspunt. “Laat dit een positief gevolg zijn van de coronacrisis”, zegt Weyts. “Mentale gezondheid mag nooit meer een blinde vlek zijn”.

De studententijd is een sleutelperiode in het leven van veel jongeren. Je krijgt als student vrijheid en kansen, maar er zijn ook grote verwachtingen en er moeten belangrijke levenskeuzes gemaakt worden. Het kan een turbulente periode zijn, met veel hard werk, teleurstellingen en tegenslagen. Het mentale welzijn van studenten kan daarbij onder druk komen te staan. Dat bleek eens te meer tijdens de coronacrisis, toen studenten door de omstandigheden veel meer op zichzelf aangewezen waren. Verschillende instellingen en organisaties hebben al aandacht voor het mentaal welzijn van studenten, maar de initiatieven zijn verspreid en onvoldoende omkaderd.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakt nu werk van een Vlaanderenbreed beleid rond het mentale welzijn van studenten. Zo organiseert de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) momenteel met steun van Weyts een nulmeting rond mentale gezondheid. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van een vragenlijst, die door de WHO ontwikkeld werd om mentaal welzijn bij studenten in kaart te brengen en die werd aangevuld met extra vragen geënt op het Vlaamse studentenleven en de coronacrisis. De VVS organiseert daarnaast ook focusgroepen, waar studenten onder meer het bestaande aanbod rond mentaal welzijn bespreken.

Weyts wil de resultaten van die nulmeting straks gebruiken om een structureel beleid rond mentaal welzijn vorm te geven. Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) krijgt daarom volgend jaar € 800.000 extra budget. Tot nu zette SIHO zich voornamelijk in voor studenten met functiebeperkingen: dankzij de extra steun kan SIHO zich ook richten op mentaal welzijn.

Concreet gaat SIHO onder meer een digitaal platform ontwikkelen op maat van studenten. Via dat interactieve platform krijg je laagdrempelig en zelfs anoniem toegang tot een breed e-health aanbod en tot een schat aan informatie over mentale gezondheid. SIHO zal ook bruggen slaan tussen verschillende bestaande initiatieven en tussen studentensteden. 6 verbindingsofficieren in Leuven, Gent, Antwerpen, Brussel, Hasselt, Brugge en Kortrijk zullen het lokale aanbod rond mentaal welzijn verbeteren, verbreden en verder uitbreiden. In elke studentenstad komt er zo een laagdrempelige antenne die studenten de weg kan wijzen naar de juiste hulp. Er wordt ook een lerend netwerk opgezet tussen onderwijsinstellingen om alle deskundigheid rond mentaal welzijn en inclusief hoger onderwijs permanent uit te wisselen. SIHO zal de studenten actief betrekken bij de uitrol van al deze initiatieven, want alles moet afgestemd zijn op het studentenperspectief.

“Studenten moeten de weg vinden naar hulp. En die hulp moet goed afgestemd zijn op de studenten”, vat Weyts samen. “Mentaal welzijn wordt vanaf nu een permanent aandachtspunt binnen ons hoger onderwijs. Als je weet dat 75% van alle mentale problemen ontstaat voor de leeftijd van 25 jaar, dan weet je dat we oog moeten hebben voor onze studenten. We gaan blijven peilen naar hun mentale gezondheid, zodat we kunnen controleren of onze initiatieven aanslaan”.

Noteer 27 april 2021 in uw agenda. Dan organiseert de VVS een conferentie rond mentaal welzijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is