Vlaams Parlement geeft groen licht voor ambitieuze eindtermen

Door Ben Weyts op 10 februari 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs

Het Vlaams Parlement heeft de nieuwe eindtermen voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs goedgekeurd. Na een proces van meer dan 2 jaar, met heel grote betrokkenheid van de onderwijspartners, is er een ambitieus pakket van aangescherpte eindtermen, die de lat hoger leggen. "Dit is geen werkstuk van de politiek, maar van het onderwijsveld zelf", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Dit is ook geen lijst van politieke geloofspunten. De nieuwe eindtermen werden ontwikkeld door mensen uit de praktijk en ze zullen ook geëvalueerd worden door mensen uit de praktijk”.

Sinds september 2019 gelden er nieuwe eindtermen in de 1ste graad secundair onderwijs. In september 2021 begint de eerste generatie scholieren die opgeleid is met de nieuwe eindtermen dus aan de 2de graad. Er is meer dan 2 jaar gewerkt aan nieuwe eindtermen voor de 2de en 3de graad. Die eindtermen kwamen tot stand in de schoot van 20 verschillende ontwikkelcommissies, waar vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers zij aan zij met leerkrachten en andere experts geschaafd hebben aan de nieuwe minimumnormen. Wel 230 onderwijsmensen hebben in meer dan 300 vergaderingen een indrukwekkend werkstuk afgeleverd.

Het Vlaams Parlement heeft nu met ruime meerderheid de nieuwe eindtermen voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs goedgekeurd. Het gaat om ambitieuze eindtermen die na meer dan 20 jaar aangescherpt worden voor zowel het ASO, TSO, BSO en KSO. De lat wordt hoger gelegd en de lesinhoud wordt geactualiseerd, bv. door toevoeging van geïntegreerde STEM-vaardigheden, meer digitale competenties, ondernemingszin en betere financiële geletterdheid.  Het gaat dus om een verdieping, verbreding en uitbreiding van de vorming van alle leerlingen. De klemtoon komt meer te liggen op kennis en kunde, het toepassen van die kennis. Vlaanderen verwacht van de leerlingen dat ze meer kennen, en dat ze die kennis ook goed kunnen toepassen.  “Hoge onderwijskwaliteit is een hoeksteen van de welvaart in Vlaanderen. We kunnen het ons letterlijk niet permitteren om verder af te glijden in de internationale ranglijsten”, zegt Weyts. “We hebben hier geen kostbare grondstoffen: we moeten het hebben van goed en veeleisend onderwijs”.

De nieuwe eindtermen zijn veel ambitieuzer in wat onze jongeren moeten kennen en kunnen, maar tegelijkertijd krijgen de scholen meer vrijheid in hoe ze de leerstof aanleren.  Zo mogen de eindtermen gerealiseerd worden in álle vakken: een beroepsleerling kan voortaan bijvoorbeeld ook tijdens een praktijkles leren over wiskunde. De zogenaamde ‘transversale’ eindtermen moeten ook niet aangeleerd worden in meerdere vakken: 1 vak kan volstaan. Er zal ook gewaakt worden over de eigenheid van het technisch, het beroeps- en het kunstonderwijs. In het TSO, BSO en KSO blijft er naast een sterke algemene vorming ook genoeg ruimte voor technische, praktische of artistieke vakken. 

De nieuwe eindtermen werden - vrij van politieke inmenging - ontwikkeld door mensen uit de praktijk en ze zullen ook geëvalueerd worden door mensen uit de praktijk. Er komt een praktijkcommissie met leerkrachten die de nieuwe eindtermen na 1 schooljaar zullen evalueren. Zo wil Weyts garanderen dat de theorie van de eindtermen ook haalbaar en toepasbaar is in de realiteit van het klaslokaal. "The proof of the pudding is in the teaching", zegt Weyts. “De nieuwe eindtermen zijn niet in marmer gebeiteld. Als in de praktijk blijkt dat er op bepaalde punten bijgestuurd moet worden, dan zal er nog bijgestuurd worden”.

De nieuwe eindtermen voor de 2de graad gaan in vanaf september 2021.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is