Veel hogere boetes en strengere celstraffen voor dierenbeulen

Door Ben Weyts op 2 februari 2022, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft unaniem ingestemd met de voorstellen van Dierenminister Ben Weyts om veel strengere straffen te voorzien voor burgers en bedrijven die dieren mishandelen of verwaarlozen. Dierenbeulen zullen tot 5 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen of zelfs 10 jaar in het geval van recidive. Het wordt voor het eerst mogelijk om dierenbeulen onmiddellijk aan te houden in voorlopige hechtenis. Rechters krijgen ook de mogelijkheid om bedrijven voor langere tijd of zelfs voor altijd te sluiten. “Ik ben blij dat er over alle grenzen van meerderheid en oppositie heen steun is voor dit dierenwelzijnsbeleid”, zegt Weyts. “Op dit gebied mogen we echt zeggen: wat we in Vlaanderen zelf doen, doen we beter. Dierenwelzijn is in Vlaamse handen uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid. Kordate handhaving en strenge straffen zijn het logische sluitstuk van die evolutie”.

Sinds 2014 wordt Dierenwelzijn op Vlaams niveau uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid. Het budget is sinds 2014 liefst verachtvoudigd. Het aantal inspecteurs is meer dan verdubbeld. Er wordt veel beter samengewerkt met de politiediensten en met het parket.  Het sluitstuk van dat ambitieuze beleid is een kordate handhaving. De huidige straffen blijken in de  praktijk nog onvoldoende om ontradend en bestraffend te werken voor dierenbeulen. De politie kan dierenbeulen die een eerste keer tegen de lamp lopen bijvoorbeeld niet eens in voorhechtenis nemen, omdat de maximumstraf voor een eerste inbreuk te laag ligt. Recidivisten ontsnappen aan hun strengere straf omdat onderzoek en gerechtelijke behandeling vaak te lang duren.

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft nu unaniem ingestemd met de voorstellen van Dierenminister Ben Weyts om veel strengere én effectievere straffen te voorzien. De boetes en mogelijke gevangenisstraffen worden fors verhoogd. Ernstige mishandeling of verwaarlozing zal vanaf het eerste feit bestraft kunnen worden met een boete tot € 800.000 en een gevangenisstraf tot 5 jaar cel. Dat heeft ook tot gevolg dat de politie voor het eerst de mogelijkheid krijgt om dierenbeulen van bij hun eerste vergrijp onmiddellijk aan te houden in voorlopige hechtenis. Er kan dan meteen een onderzoek ingesteld worden. Recidivisten riskeren een boete tot € 1.600.000 en een gevangenisstraf tot 10 jaar cel. De definitie van ‘recidivist’ wordt bovendien verruimd: vroeger moesten verschillende feiten gepleegd zijn binnen een periode van 3 jaar om te kunnen spreken over recidivisme: voortaan zal het gaan om een periode van 5 jaar. Zo zullen de echte dierenbeulen in de praktijk vaker de strengste straffen krijgen.

Rechters krijgen de mogelijkheid om bedrijven die dieren beestachtig behandelen voor een termijn van 5 jaar of zelfs voor altijd te sluiten, ongeacht of er sprake is van recidive of niet. Burgers kunnen voortaan voorgoed of voor een termijn van 5 jaar een verbod krijgen om dieren te houden.

De opbrengsten van de verhoogde boetes stromen in Vlaanderen naar het Dierenwelzijnsfonds, dat onder andere dient voor de goede opvang van in beslag genomen dieren, sensibiliseringscampagnes en wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt het geld van dierenbeulen gebruikt om dierenwelzijn te verbeteren.

“We maken werk van een afschrikkingsbeleid”, zegt Dierenminister Ben Weyts. “Vroeger was er niet eens sprake van effectieve celstraffen voor dierenbeulen. Een paar jaar geleden hebben we er dan voor gezorgd dat je effectief naar de gevangenis kon gaan als je dieren bleef mishandelen of verwaarlozen. Nu zetten we een grote volgende stap, met een duidelijke boodschap: we pikken het in Vlaanderen niet meer als je dieren mishandelt. Wie niet horen wil, zal voelen. We hebben de capaciteit van de Inspectie Dierenwelzijn fors uitgebreid en breiden die nog verder uit. Elke politiezone en elk parket heeft ondertussen een specifieke verantwoordelijke voor Dierenwelzijn. Dit is dan de kroon op het werk: serieuze straffen voor dierenbeulen die het echt verdienen”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is