Toelatingsexamen voor kandidaat-dierenartsen

Door Ben Weyts op 9 augustus 2021, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Er komt een toelatingsexamen voor de opleiding Diergeneeskunde. Vanaf academiejaar 2023-2024 mag alleen een vooraf vastgelegd aantal studenten starten aan de opleiding om dierenarts te worden.  Vlaams minister van Onderwijs en Dierenwelzijn Ben Weyts neemt die beslissing om de kwaliteit van de opleiding te vrijwaren. “De kwantiteit beperken om de kwaliteit te bewaren”, zegt Weyts. “We stellen grenzen aan het aantal studenten, anders gaat de opleiding ooit nog eens ten onder aan de grote toestroom van studenten, vooral uit het buitenland. Het is beter voor mens én dier om het aantal kandidaat-dierenartsen te beperken, want nu studeren er te veel mensen af die de job - waarvoor ze zolang studeerden -  niet kunnen uitoefenen” .

Je kan in Vlaanderen Diergeneeskunde studeren aan de UAntwerpen (bachelor) en de UGent (bachelor en master). Het aantal studenten stijgt al jaren. Zo waren er in Gent 20 jaar geleden nog iets minder dan 1.200 studenten in de opleiding: vandaag zijn dat er meer dan 1.800 (+50%). In Antwerpen steeg het aantal studenten in dezelfde periode van ongeveer 300 naar ongeveer 600 (+100%). Er is ook een grote toestroom van studenten uit het buitenland. Vlaanderen is namelijk de enige Europese regio waar er tot nu toe géén toelatingsexamen is voor kandidaat-dierenartsen. Zo komt ongeveer 4 op de 10 studenten Diergeneeskunde uit Nederland. De permanente stijging van het aantal studenten zet de kwaliteit en zelfs de veiligheid van de opleiding onder druk. “Het maakt een groot verschil of je een ingreep bij een paard gaat observeren met een kleine of met een hele grote groep. Zowel voor het paard als voor de studenten”, zegt Vlaams minister van Onderwijs en Dierenwelzijn Ben Weyts. “Bovendien studeren er vandaag in bepaalde specialisaties ook te veel dierenartsen af. Dat betekent dat heel wat studenten wel jarenlang keihard werken, maar daarna geen gepast werk vinden”.

Er komt nu een toelatingsexamen voor de opleiding Diergeneeskunde. Vanaf academiejaar 2023-2024 mag alleen een vooraf vastgelegd aantal studenten starten aan de opleiding om dierenarts te worden. Een commissie met deskundigen zal een startquotum voor de opleiding uitwerken. Vlaams minister van Onderwijs en Dierenwelzijn Ben Weyts neemt deze beslissing na breed overleg met onder meer alle opleidingshoofden, de beroepsorganisaties en de studentenvertegenwoordiging. Het is pas het 3de toelatingsexamen in ons hoger onderwijs, na de toelatingsexamens voor kandidaat-artsen en kandidaat-tandartsen. De invoering van een toelatingsexamen garandeert dat alle startende studenten beschikken over de nodige basiscompetenties. Door te werken met een beperkt aantal starters zal het aantal studenten effectief beperkt worden. Het wordt ook mogelijk om de opleiding beter te plannen, omdat docenten niet meer verrast kunnen worden door extra veel studenten. Er komt meer stabiliteit en zekerheid.

Een commissie met deskundigen zal de vorm van het nieuwe toelatingsexamen verder uitwerken. Zo moet bijvoorbeeld nog beslist worden of er gewerkt zal worden met een numerus fixus of een numerus clausus en of er één centraal toelatingsexamen komt, dan wel of het toelatingsexamen decentraal georganiseerd kan worden – zoals nu al het geval is bij de toelatingsexamens voor arts en tandarts.

“We hebben in Vlaanderen ijzersterke opleidingen Dierengeneeskunde”, zegt Weyts. “Maar we kampen wel met problemen. Er zijn simpelweg te veel studenten voor het aantal docenten. Studenten kunnen minder praktijkervaring opdoen omdat de klinieken overbezet zijn. Dezelfde handelingen moeten soms met dezelfde dieren overgedaan worden door verschillende groepen studenten. En finaal zijn er ook nog eens te veel dierenartsen, vooral voor kleine huisdieren, zodat niet elke dierenarts genoeg patiënten heeft. We grijpen nu dus structureel in, met een toelatingsexamen. De opleidingen Diergeneeskunde zullen er wel bij varen”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is