Speekseltesten moeten nieuwe verdedigingsmuur rond de scholen worden

Door Ben Weyts op 10 februari 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs

Na de krokusvakantie starten er pilootprojecten met speekseltesten voor onderwijspersoneel. Het gaat om de 3de extra verdedigingsmuur die wordt opgeworpen rond de scholen, na de sneltesten van de CLB’s en het Rode Kruis en de mobiele testteams die in heel Vlaanderen volledige scholen testen. Voor het pilootproject werkt de Vlaamse Overheid samen met de federale overheid en professor Herman Goossens. “De onderwijspersoneelsleden kunnen die speekseltesten zelf thuis afnemen. Zo verhogen we verder de veiligheid op school én het veiligheidsgevoel bij de leerkrachten”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Er worden verschillende inspanningen geleverd om de scholen zo veilig en zo veel mogelijk open te houden. Er gelden nog steeds talrijke en strenge veiligheidsmaatregelen en er wordt steeds meer getest. De CLB’s en het Rode Kruis bieden sinds enkele weken sneltesten aan de hoogrisicocontacten van besmette personen, om zo sneller zicht te krijgen op eventuele clusterbesmettingen. Er zijn ook de mobiele testteams die uitrukken over heel Vlaanderen. “We willen steeds meer en steeds hogere verdedigingsmuren opwerpen rond onze scholen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Niet ter vervanging van de gewone teststrategie voor de hele samenleving, maar ter aanvulling”.

Na de krokusvakantie starten er ook pilootprojecten met speekseltesten voor het onderwijspersoneel. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, voor de gelegenheid bijgewoond door minister Weyts, heeft de laatste lichten nu op groen gezet. Concreet houden de pilootprojecten in dat leerkrachten en andere onderwijspersoneelsleden elke week thuis zelf een test zullen afnemen die hun ochtendspeeksel analyseert. Het voordeel is dat iedereen zo’n test zelf kan afnemen in eigen huis. Er is geen zorgverlener of beschermingsmateriaal nodig. De betrokken overheden voorzien en betalen het staalafnamemateriale, de logistiek en de registratie. Voor de scholen zelf zijn er geen extra kosten. “Regelmatig en volgehouden zelftesten kan de veiligheid op school verder verhogen”, zegt Weyts. “Het helpt ook om bezorgdheden weg te nemen bij leerkrachten die elke dag voor een klas gaan staan”.

Er wordt een bredere motivatiecampagne gekoppeld aan de speekseltesten. Die campagne zal niet alleen gericht zijn op het onderwijspersoneel, maar ook op de leerlingen en hun ouders. Die campagne moet ervoor zorgen dat iedereen alle veiligheidsmaatregelen blijft naleven. “We testen steeds meer, maar dat betekent nog niet dat we de veiligheidsmaatregelen kunnen lossen”, zegt Weyts. “Het aanhouden van al die strenge regels begint te wegen, dus willen we oog hebben voor positieve motivatie”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is