Onderwijskoepels engageren zich om de lat hoger te leggen

Door Ben Weyts op 5 december 2019, over deze onderwerpen: Onderwijs

Naar aanleiding van de slechte PISA-resultaten gaan de grote onderwijskoepels het engagement aan om samen met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts uitdrukkelijk in te zetten op een versterking van de onderwijskwaliteit. En dat met focus op kennis van het Nederlands, ambitieuze eindtermen en Vlaanderen-brede proeven die de leerwinst meten. De koepels zeggen ook expliciet hun steun toe aan de werkgroep van OESO-expert Dirk Van Damme, die met extra voorstellen zal komen. "We worden al voor de 16de keer geconfronteerd met slechte resultaten: we mogen dit moment niet zomaar laten voorbijgaan", zegt Weyts. "Niet toevallig focussen we op de 3 speerpunten die ook worden toegepast in de landen die het beste scoren in het PISA-onderzoek".

Begin deze week werden de nieuwe resultaten bekend van het PISA-onderzoek – de driejaarlijkse OESO-studie naar de vaardigheden van 15-jarigen in 79 landen. Vlaanderen scoorde (opnieuw) slecht: de wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid gaat achteruit en bij de leesvaardigheid is de achteruitgang zelfs significant. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trok aan de alarmbel, schoof 3 inhoudelijke speerpunten naar voor en vroeg aan OESO-expert Dirk Van Damme om een beperkt en internationaal team van onafhankelijke experts samen te stellen, om extra voorstellen te doen voor de verdere verbetering van de onderwijskwaliteit.

De grote onderwijskoepels gaan nu het engagement aan om samen met Weyts uitdrukkelijk in te zetten op een versterking van de onderwijskwaliteit. Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Gemeenschapsonderwijs (GO), de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) scharen zich in een gezamenlijke verklaring achter de 3 speerpunten van Weyts: versterking van de kennis van het Nederlands, ambitieuze eindtermen en Vlaanderen-brede proeven die de leerwinst meten. De koepels beloven ook expliciet om mee te werken met de werkgroep Van Damme.

De engagementsverklaring onderstreept dat onderwijskwaliteit een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle onderwijsactoren. De overheid legt de eindtermen vast en voorziet de randvoorwaarden voor kwaliteitsvol onderwijs. De scholen garanderen de kwaliteit van onderwijs, onder meer door voortdurend te evalueren en bij te sturen waar nodig. Ook onder meer de pedagogische begeleidingsdiensten, de onderwijsinspectie en de lerarenopleidingen zijn partners in de versterking van de onderwijskwaliteit.

"De nieuwe PISA-resultaten hebben iets in gang gezet", zegt Weyts. "Het hele onderwijsveld beseft de ernst van de situatie. We moeten dit nu samen aanpakken, elk met de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden".

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is