Expertisecentrum en begeleidingsprojecten voor hoogbegaafde leerlingen

Door Ben Weyts op 19 november 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs

Voor het eerst worden middelen vrijgemaakt voor een expertisecentrum en 13 concrete begeleidingsprojecten voor hoogbegaafde leerlingen. Het gaat om een expertisecentrum van de KU Leuven, 9 basisscholen en 4 secundaire scholen die specifiek gaan werken rond hoogbegaafde leerlingen. Doel is om lessen te leren die bruikbaar zijn in alle Vlaamse scholen. Zo moet een Vlaanderenbreed beleid rond hoogbegaafdheid vorm krijgen. “Men denkt vaak: hoogbegaafde leerlingen halen het wel zonder aangepaste begeleiding, ze zijn slim genoeg. Maar die houding leidt vaak tot drama’s”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Ongeveer 2 à 3% van de Vlamingen is hoogbegaafd. Op school voelen veel hoogbegaafde jongeren echter te weinig uitdaging. Ze missen vaak ondersteuning of een aangepaste begeleiding. Daardoor gaan ze niet zelden onderpresteren of voelen ze zich zeer ongelukkig. Er zijn her en der initiatieven om hoogbegaafde leerlingen beter op te vangen, maar het ontbrak tot nu toe aan Vlaanderenbreed beleid voor alle leerlingen in alle scholen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts besloot om voor het eerst een budget vrij te maken en om een projectoproep te lanceren.

Nu worden er voor het eerst middelen vrijgemaakt voor een expertisecentrum en 13 concrete begeleidingsprojecten voor hoogbegaafde leerlingen. Het gaat om het expertisecentrum KU Leuven Research & Development en om projecten in 9 basisscholen en 4 secundaire scholen. Met de Vlaamse middelen – ongeveer € 500.000 - kan de expertise inzake hoogbegaafdheid in kaart gebracht, verder ontwikkeld en breder verspreid worden. Het expertisecentrum en de geselecteerde scholen kunnen voorstellen en concrete acties verder uitwerken. Zo kunnen er lessen geleerd worden die daarna ook in andere scholen toegepast kunnen worden. Er kan ook stap voor stap een netwerk uitgebouwd worden, waarbij scholen elkaar coachen.

“Hoogbegaafde jongeren zijn nog te veel een vergeten groep”, zegt Weyts. “Zonder begeleiding en de juiste leersteun kan hun scholing helemaal mismeesterd worden. We investeren nu voor het eerst in een expertisecentrum en in voorbeeldscholen, zodat we in de toekomst alle hoogbegaafde jongeren in alle scholen op tijd kunnen herkennen en op tijd kunnen helpen”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is