Experten zien toe op sterker integriteitsbeleid in de gymnastiek

Door Ben Weyts op 27 mei 2021, over deze onderwerpen: Sport

De Gymnastiekfederatie trekt lessen uit het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie die in opdracht van Vlaams minister van Sport Ben Weyts getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag heeft onderzocht. Een sterker integriteitsbeleid neemt nu vorm aan met onder meer een expertencommissie die toekijkt op de uitvoering van alle aanbevelingen uit het rapport. Onder meer voormalig topgymnaste Aagje Vanwalleghem maakt deel uit van deze expertencommissie. “Het is cruciaal dat het werk van de onderzoekscommissie leidt tot een structureel sterker integriteitsbeleid”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Er is gewoon geen weg terug. Elke club moet een volledig veilige haven zijn voor alle leden”.

Vorige zomer doken er zorgwekkende getuigenissen op over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld. Vlaams minister van Sport Ben Weyts trok het dossier persoonlijk naar zich toe en gaf in augustus 2020 topmagistraat Bart Meganck – zelf een voormalig atleet – de opdracht om een onafhankelijke onderzoekscommissie samen te stellen. Eind maart 2021 werkte deze commissie een rapport af waaruit bleek dat turncoaches in een grote prestatiedrang zich bezondigd hebben aan psychisch grensoverschrijdend gedrag. De commissie deed ook concrete aanbevelingen aan de Gymnastiekfederatie (Gymfed) om het integriteitsbeleid te versterken.

Een sterker integriteitsbeleid neemt nu vorm aan met onder meer een expertencommissie die toe zal kijken op de uitvoering van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. De expertencommissie wordt geleid door Bart Meganck, die ook aan het hoofd stond van de onafhankelijke onderzoekscommissie. De andere leden zijn topsportexpert Eddy De Smedt, orthopedisch expert Kristof Smeets, directeur Tim Stroobants van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling vzw en voormalig topgymnaste Aagje Vanwalleghem. “Dit zijn sterke en geloofwaardige figuren, zowel van binnen als van buiten de gymnastiek”, zegt Weyts. “Deze mensen leggen het nodige gewicht in de schaal om te blijven wegen op het verdere proces”.

Binnen de Gymfed is er daarnaast ook een open taskforce die een concreet actieplan zal opstellen om alle problemen rond grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. De taskforce telt 14 leden, waaronder interne en externe experts en vertegenwoordigers van de atleten, de ouders en de ex-gymnasten. De Gymfed zal werken met thematische werkgroepen, die elk focussen op een cluster van aanbevelingen. De expertencommissie onder leiding van Bart Meganck zal toezien op de werkzaamheden van de open taskforce en hierover per kwartaal rapporteren aan minister Weyts.

“De werkzaamheden van de onafhankelijke onderzoekscommissie hebben duidelijk veel in gang gezet”, zegt Weyts. “Binnen Gymfed lijkt de knop nu definitief omgedraaid. Er zal nu stap voor stap werk gemaakt worden van een veel sterker integriteitsbeleid”, zegt Weyts.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is