Erkenning, een vast statuut en fors meer budget voor ICT-coördinatoren

Door Ben Weyts op 21 juni 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts versterkt de ICT-coördinatoren op school structureel. Voor het eerst komt er in álle onderwijsniveaus een sterk statuut voor de ICT-coördinatoren, inclusief de nieuwe mogelijkheid om vast benoemd te worden als ICT-coördinator. Er komen structureel elk jaar € 22 miljoen extra middelen bij voor ICT-coördinatie (+70% budget). Deze ICT-coördinatoren zijn immers cruciaal om een succes te maken van de Digisprong: de grote investering in digitaal onderwijs die momenteel uitgerold wordt. “De ICT-coördinatoren hebben tijdens de coronacrisis fantastisch werk geleverd om afstandsonderwijs mogelijk te maken. In de komende jaren wordt hun rol alleen nog maar belangrijker”, zegt Weyts.

De ICT-coördinatoren vragen al lang naar erkenning, een beter statuut en kansen om verder te professionaliseren. Op dit moment hebben alleen de ICT-coördinatoren in het basisonderwijs een eigen statuut. In het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie en het deeltijds kunstonderwijs moeten scholen creatief zijn om een ICT-coördinator vast te werk te stellen: ze moeten zelf uren bij elkaar sprokkelen. Veel ICT-coördinatoren zijn bijvoorbeeld aangesteld als leerkracht, terwijl ze helemaal geen les geven. Zo gaan uren ICT-coördinatie ten koste van lerarenuren, hebben veel ICT-coördinatoren geen zekerheid over hun job, kunnen startende leerkrachten niet aangesteld worden, … De centra voor basiseducatie kregen tot nu toe zelfs helemaal geen middelen voor ICT-coördinatie. Bovendien moet elke school zelf invulling geven aan de precieze taakomschrijving van de ICT-coördinator.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geeft de ICT-coördinatoren nu waar ze recht op hebben. Voor het eerst komt er in álle onderwijsniveaus een sterk statuut voor ICT-coördinatoren. Het ambt van ICT-coördinator wordt ingevoerd in het secundair onderwijs, in het deeltijds kunstonderwijs, in het volwassenenonderwijs en in de centra voor basiseducatie. Zo krijgen ongeveer 700 ICT-coördinatoren uitzicht op een vaste benoeming. Deze hervorming kwam er in overleg met de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga (VICLI). De Vlaamse Overheid gaat nu ook samen met het werkveld een duidelijke functieomschrijving opstellen voor de ICT-coördinator, om het ambt zo ook inhoudelijk te versterken. Een goede functieomschrijving zal scholen ook toelaten om breder te rekruteren en sterke profielen uit diverse sectoren aan te trekken. Kandidaten hebben geen pedagogisch diploma nodig. De centra voor basiseducatie krijgen voortaan ook middelen voor ICT-coördinatie. Het budget voor ICT-coördinatoren stijgt structureel van € 32 miljoen per jaar naar € 54 miljoen per jaar (+70%).

Dankzij deze hervormingen kunnen de ICT-coördinatoren een sleutelrol spelen in de Digisprong: de grootschalige investering in digitaal onderwijs. Op dit moment heeft Vlaanderen nog een achterstand inzake digitaal onderwijs, maar de Digisprong gaat die achterstand ombuigen in een voorsprong. Er wordt € 385 geïnvesteerd in onder meer digitale leermiddelen, ICT-infrastructuur, ICT-vaardigheden en ICT-toestellen voor elke leerling vanaf het 5de leerjaar. Deze ambitieuze operatie kan alleen maar slagen als de scholen een beroep kunnen doen op de technische en pedagogische ondersteuning van hun eigen ICT-coördinatoren.

“Het belang van een goede ICT-coördinator kan amper onderschat worden. In tijden van afstandsonderwijs, digitalisering, maar bijvoorbeeld ook toenemende cyberaanvallen zijn ICT-coördinatoren hun gewicht in goud waard. Een volwaardige ondersteuning is dan ook op zijn plaats, en die komt er nu eindelijk. Hiermee zetten we een scheefgegroeide situatie recht en geven we de ICT-coördinatoren welverdiende erkenning”, zegt Weyts.

“De erkenning en bijkomende ondersteuning voor ICT-coördinatoren zijn een echte mijlpaal in de geschiedenis van ICT in het Vlaamse onderwijs”, zegt VICLI-voorzitter Koen Vandenhoudt. “Scholen en vooral ICT-coördinatoren zijn dankbaar voor de extra middelen en kunnen op deze manier hun pedagogisch project verder uitwerken en optimaliseren. VICLI is tevreden met de omvang van de maatregelen en de snelheid waarmee de Vlaamse Regering erkenning en meer ondersteuning geeft aan de ICT-coördinatoren in het Vlaamse onderwijs”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is