Een eigen laptop voor élke leerling vanaf het vijfde leerjaar

Door Ben Weyts op 15 december 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs

Vlaanderen grijpt de coronacrisis aan om de achterstand inzake digitaal onderwijs om te buigen in een voorsprong. Het 5de leerjaar wordt een mijlpaal in het leven van elk kind, want dan krijgt élke leerling voor het eerst een eigen laptop of gelijkwaardig ICT-toestel om schoolwerk mee te doen. Alle lagere en secundaire scholen krijgen bovendien de middelen om de huidige leerlingengeneraties gefaseerd toegang te geven tot zo een eigen toestel. Ook voor de leerkrachten komen er middelen voor eigen ICT-materiaal én aangepaste ICT-opleidingen. Dit alles vergt een gigantische budgettaire inspanning. In 2019 bedroeg het jaarbudget voor de ICT in alle Vlaamse scholen € 32 miljoen. Nu maken we € 375 miljoen voor een grote Digigsprong voorwaarts: om van achterstand naar voorsprong te wippen. “Digitalisering biedt fantastische kansen voor meer onderwijskwaliteit”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Via digitale weg kan je zwakke leerlingen beter ondersteunen en sterke leerlingen meer uitdagen”.

Corona heeft blootgelegd dat Vlaamse scholen een achterstand hebben inzake digitaal onderwijs. Leerkrachten hebben sinds de uitbraak van de coronacrisis fantastische inspanningen gedaan om afstandsonderwijs op poten te zetten, maar veel ICT-infrastructuur van scholen is verouderd, digitale leermiddelen zijn nog niet ingeburgerd en lang niet elke leerling heeft toegang tot een (eigen) toestel. In het digitale tijdperk zijn dat grote handicaps. De Vlaamse Regering heeft in de voorbije maanden al € 60 miljoen vrijgemaakt voor onder meer laptops voor kwetsbare leerlingen, digitale hulpmiddelen, een multimediale Zomerschool.Vlaanderen en ondersteuning van het afstandsonderwijs, maar er is meer nodig om nu echt een versnelling hoger te schakelen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaat nu € 375 miljoen investeren om de achterstand inzake digitaal onderwijs om te buigen in een voorsprong: de grote Digisprong voorwaarts. Er wordt fors geïnvesteerd in ICT-materiaal. Het 5de leerjaar wordt een mijlpaal in het leven van elk kind, want dan krijgt élke leerling voor het eerst een eigen laptop of gelijkwaardig ICT-toestel om schoolwerk mee te doen. Alle scholen krijgen bovendien de middelen om de huidige leerlingengeneraties gefaseerd toegang te geven tot zo een eigen toestel. Er is ook budget voorzien voor ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren, voor verbeterde internetconnectiviteit en voor de uitwisseling van digitale leermiddelen. Maar infrastructuur alleen is niet genoeg: de leerkracht moet er ook in de slag mee aan de slag kunnen. Daarom krijgen scholen ook middelen voor ICT-materiaal voor leerkrachten. Er komen ook aangepaste ICT-opleidingen voor leerkrachten en ook in de lerarenopleiding zal ingezet worden op digitale vaardigheden. Er wordt ook geïnvesteerd in de nodige omkadering voor scholen, onder meer met een sterker statuut voor de ICT-coördinator van de school, de uitbouw van digitale dienstverlening voor scholen en een kennis- en adviescentrum ten dienste van de scholen.

Deze Digisprong zal de onderwijskwaliteit gevoelig versterken. Leerkrachten krijgen veel meer mogelijkheden om te differentiëren: zwakkere leerlingen kunnen meer op maat begeleid worden, sterkere leerlingen kunnen meer uitgedaagd worden met bijvoorbeeld extra oefeningen. Leerprocessen worden efficiënter, leerlingen worden beter opgevolgd, communicatie verloopt vlotter. Digitalisering biedt ook kansen om de planlast te verminderen, zodat leerkrachten meer tijd overhouden om te doen waar ze echt goed in zijn: lesgeven. Het wordt ook veel makkelijker om afstandsonderwijs aan te bieden aan leerlingen die bijvoorbeeld ziek thuis moeten blijven.

“Laptops zullen leerkrachten nooit vervangen, maar ze kunnen wel een fantastisch verlengstuk zijn voor het contactonderwijs dat je krijgt in de klas”, zegt Weyts. “Deze Digisprong mogen we historisch noemen: eindelijk stapt ons onderwijs het digitale tijdperk in. Het zal enkele jaren duren om deze operatie gefaseerd uit te rollen, maar het plan ligt nu klaar en de middelen zijn voorzien”.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is