20.000 leerlingen krijgen hulp bij de schoolfacturen

Door Ben Weyts op 26 januari 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zet zijn schouders onder het project van Stichting Robin om volgend schooljaar 20.000 kwetsbare leerlingen te helpen met de schoolfacturen. Met een zogenaamde Robin-pas kunnen financieel kwetsbare gezinnen schoolmaterialen aankopen met een renteloze gespreide betaling én eventueel een fikse korting. Daarvoor werkt Stichting Robin samen met een rist partners, zoals uitgeverijen en distributeurs. De Vlaamse Overheid investeert € 100.000. “We mikken op een hefboomeffect”, zegt Weyts. “Elke euro die we investeren in de Robin-pas moet meerdere euro’s besparen voor de gezinnen in armoede”.

Toegang tot het onderwijs is gratis in Vlaanderen, maar ouders betalen wel voor schoolmateriaal. Zeker in het secundair onderwijs kunnen die studiemateriaalkosten oplopen, zeker voor mensen in armoede. Ongeveer 1 kind op 5 groeit op in armoede. Vaak doorlopen zij (een deel) van het schooljaar zonder alle schoolboeken, werkschriften of werkmateriaal. Zo missen zij kansen en lopen ze sneller leerachterstand op.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zet nu zijn schouders onder het project van Stichting Robin om volgend schooljaar alvast tot 20.000 kwetsbare leerlingen te helpen met schoolkosten. Het aantal geholpen kinderen moet elk jaar toenemen en de waaier van kosten waarbij we zullen helpen zal steeds breder worden. Met een zogenaamde Robin-pas kunnen financieel kwetsbare gezinnen schoolmaterialen aankopen met een renteloze gespreide betaling en eventueel een fikse korting. Daarvoor werkt Stichting Robin samen met een rist partners, zoals uitgeverijen en distributeurs, die het geheel mee financieren. Nu al gaat het om de uitgeverijen Averbode, Plantyn, Pelckmans, Van In & Diekeure en de volgende educatieve distributeurs: Schoolsupply, Iddink, Studieshop, Lichtvis en Standaard boekhandel. “Dit is een uniek samenwerkingsverband, dat alle spelers in de schoolkosten wil samenbrengen”, zegt Weyts.  “Met Vlaamse steun kan Stichting Robin digitaliseren en bekend worden in alle Vlaamse scholen”.

Stichting Robin heeft al proefgedraaid door afgelopen schooljaar (2019-2020) al 500 Vlaamse gezinnen te helpen met de aankoop van leermiddelen. Vanaf volgend schooljaar zal dit aantal stapsgewijs uitgebreid worden. Tegen 2030 wil Stichting Robin helpen om de totaalfactuur van alle schoolgaande kinderen in armoede haalbaar & betaalbaar te krijgen.

“Iedereen die ook maar iets met ons onderwijs te maken heeft, zal mee aan de kar trekken. De subsidie van de Vlaamse overheid zorgt voor een enorme hefboom waardoor we die sprong kunnen maken,” zegt Wouter Cauwenbergh, mede-oprichter van Stichting Robin.  “We hebben nog meer partners en zichtbaarheid nodig. We moeten dit sámen doen. De steun van de overheid helpt ons ook met versnellen. Dat is geen luxe, maar een noodzaak. Armoede neemt niet af in ons land, wel integendeel: de coronacrisis leidt tot een fikse aangroei van -onzichtbare- armoede”.

“Ouders met openstaande schoolfacturen krijgen vandaag helaas ook vaak te maken met incassobureaus, wat de financiële problemen alleen maar erger maakt”, weet Philip Vermeylen, mede-oprichter van Stichting Robin.  “Om nog maar te zwijgen van kinderen die niet mee op schooluitstap gaan omdat mama of papa een rekening niet kunnen betalen.”

“Scholen zijn in ons land sterk aan het professionaliseren en het moderniseren”, vult mede-oprichter Bert Smits aan. “Er gaat terecht veel aandacht naar nieuwbouw, innovatieve nieuwe leermethodes, schaalvergroting en fusies. Een structureel armoedebeleid ontbreekt in veel scholen, terwijl de problematiek van onbetaalde rekeningen erg aanwezig is. Met Stichting Robin willen alle partners een onderdeel zijn van de oplossing”.

“De Robinpas zorgt voor een win-win-win-win”, zegt Thom Pelckmans in naam van de partnerbedrijven. “Het kind wint, want het heeft alle schoolmaterialen op tijd. De ouders winnen, want de schoolfactuur wordt verteerbaar. Scholen en leveranciers winnen, want de facturen worden betaald. Onze hele samenleving wint want onze kinderen kunnen hun potentieel & dromen realiseren.”

 

Wie is Stichting Robin?

Stichting Robin helpt gezinnen om schoolrekeningen op een haalbaar ritme te betalen - al dan niet dankzij een financiële tegemoetkoming. Stichting Robin verleent die hulp met een duidelijk objectief: Ze  wil kinderen helpen om alles uit ons mooie onderwijs te halen. Een onbetaalde schoolfactuur staat veel te vaak in de weg. Vandaag start Stichting Robin met het aanpakken van de kost van leermiddelen bij de start van het schooljaar. Op termijn wil de Stichting een tussenschakel worden voor alle kosten op de schoolfactuur.

 

Wat is een ‘Robinpas’?

Een ‘Robinpas’ maakt de schoolrekening lichter en regelt een haalbaar afbetalingsplan. Stichting Robin werkt samen met scholen om ouders in alle discretie een Robinpas toe te kennen. Die passen worden ingezet bij het bestellen en betalen van schoolmateriaal. De Robinpas geeft een kind in armoede de garantie dat hij/zij geen lege boekentassen heeft bij de start van het schooljaar. De ouders krijgen dankzij de Robinpas hulp op basis van een haalbaar afbetalingsplan, al dan niet in combinatie met een fikse korting. Zo wordt de schoolrekening verteerbaar gemaakt.

 

Armoede in België in een paar cijfers:

14,0%: De kansarmoede-index voor het Vlaamse Gewest blijft al bijna 10 jaar onafgebroken stijgen.
26.6 %: In Wallonië leeft meer dan één inwoner op vier in een huishouden dat het risico loopt op armoede of sociale uitsluiting

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is